Top 3 cửa hàng son nyx Quận Hoàng Mai Hà Nội 2022

Bài viết đánh giá Top 3 cửa hàng son nyx Quận Hoàng Mai Hà Nội 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Cửa Hàng Thế Giới Makeup Pro

10 đánh giá
Địa chỉ: 336 Đ. Cầu Giấy,Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội 100000, Việt Nam
Liên lạc: 02437678150
Website: https://thegioimakeuppro.com/cua-hang

Đẹp

dc

Not a real NYX. It's a NYX reseller. The photos you see here are not actual...they have about 1/8th of the actual products (no BB creams or eye shadows) and they are priced even higher than the NYX store in Saigon. However- the girl did open a new pencil to test it for me. That was nice of her.

(Bản dịch tự động của Google)
Không phải là một NYX thực sự. Đó là một đại lý NYX. Những bức ảnh bạn nhìn thấy ở đây không phải là thực tế ... chúng có khoảng 1/8 sản phẩm thực tế (không có kem BB hay phấn mắt) và chúng có giá thậm chí còn cao hơn cửa hàng NYX ở Sài Gòn. Tuy nhiên, cô gái đã mở một cây bút chì mới để kiểm tra nó cho tôi. Đó là tốt đẹp của cô ấy.

Mỹ phẩm NYX 113 Bạch Mai

8 đánh giá
Địa chỉ: Số 113 Phố Bạch Mai,Cầu Dền,Hai Bà Trưng,Hà Nội, Việt Nam
Liên lạc: 02436225729
Website: http://www.nyxvietnam.vn/

mua sắm mĩ phẩm

Mỹ phẩm phụ nữ

một ng

tuyệt

good

(Bản dịch tự động của Google)
tốt

Cửa Hàng Thế Giới Makeup Pro - 172 Hàng Bông

2 đánh giá
Địa chỉ: 172 P. Hàng Bông,Hàng Bông,Hoàn Kiếm,Hà Nội, Việt Nam
Liên lạc: 02439380487
Website: https://thegioimakeuppro.com/

My go to place to buy some makeup because I can test the products. Other makeup shops in Hanoi don’t have testers.

(Bản dịch tự động của Google)
Tôi đến nơi để mua một số đồ trang điểm vì tôi có thể kiểm tra các sản phẩm. Các cửa hàng trang điểm khác ở Hà Nội không có người thử.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 3 cửa hàng son nyx Quận Hoàng Mai Hà Nội 2022