Top 8 các loại quyết định cá biệt 2023

Top 1: Quyết định cá biệt là gì? Mẫu quyết định hành chính cá biệt được áp ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 245 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quyết định cá biệt là gì?. Mẫu. quyết định hành chính cá biệt được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay? Mẫu quyết định hành chính cá biệt được áp dụng phổ biến nhất hiện nay? Khi soạn thảo quyết định hành chính cá biệt cần lưu ý những gì? - Đây là câu hỏi của bạn Nhựt Hùng. Quyết định là gì?Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm quyết định, tuy nhiên, trên cơ sở pháp luật hiện hành, bạn có thể hiểu Quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt, vừa là văn bả
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 8, 2022 · Quyết định cá biệt là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Trường ...12 thg 8, 2022 · Quyết định cá biệt là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Trường ... ...

Top 2: Phân loại quyết định hành chính

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 138 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phân loại quyết định hành chính căn cứ vào tính chất pháp lý. Có phải chỉ có cơ quan hành chính mới được ban hành các quyết định hành chính không? Tại sao? Ban biên tập giúp em với? Quyết định hành chính là một dạng quyết định pháp luật, là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới. những hình thức nhất định theo quy định pháp luật, n
Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của pháp luật, chủ thể ban hành quyết định hành chính rất rộng, không chỉ bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, mà còn các cơ quan, cá nhân ...Theo quy định của pháp luật, chủ thể ban hành quyết định hành chính rất rộng, không chỉ bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, mà còn các cơ quan, cá nhân ... ...

Top 3: Quyết định cá biệt là gì? Mẫu quyết định hành chính cá biệt?

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Quyết định cá biệt là gì?. 3. Mẫu quyết định hành chính cá biệt: Quyết định là gì? Quyết định cá biệt là gì? Mẫu quyết định hành chính cá biệt? Tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyết định cá biệt?Quyết định được quy định dưới góc độ pháp lý thì được biết đến là một trong các văn bản được nhà nước quy định chặt chẽ về thẩm quyền ban hành cũng như trình tự, hình thức của văn bản này. Dó đó, từ những nội dung trong văn bản này mà  sẽ có những biện pháp, cách giải quyết.. trong thực t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 10, 2022 · Mẫu Quyết định cá biệt bao gồm quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức… ... Ví dụ như: – ...16 thg 10, 2022 · Mẫu Quyết định cá biệt bao gồm quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức… ... Ví dụ như: – ... ...

Top 4: Văn bản hành chính cá biệt là gì? Đặc điểm mẫu văn bản cá biệt

Tác giả: businesswiki.codx.vn - Nhận 142 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Mẫu văn bản hành chính cá biệt thường gặp . 3. Đặc điểm của văn bản cá biệt. 3.1 Văn bản hành chính cá biệt bao gồm mấy phần? . 3.2 Điểm. đặc biệt của văn bản cá biệt . 4. So sánh văn bản cá biệt với các loại văn bản hành chính thông thường. 4.1 Điểm giống của văn bản cá biệt với văn bản thông thường. 4.2 Điểm khác giữa văn bản cá biệt và văn bản hành chính thông thường Trong kinh doanh, chắc chắn sẽ phải có lúc cần sử dụng đến văn bản hành chính cá biệt, nhất là trường hợp ra những quyết địn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn bản hành chính cá biệt gồm 2 loại: Các quyết định mang tính cá biệt, cùng với các chỉ thị có nội dung đặc thù. Các nghị quyết cá biệt như quyết định về ...Văn bản hành chính cá biệt gồm 2 loại: Các quyết định mang tính cá biệt, cùng với các chỉ thị có nội dung đặc thù. Các nghị quyết cá biệt như quyết định về ... ...

Top 5: Quyết định cá biệt là gì? Đặc điểm về quyết định cá biệt - Luật ACC

Tác giả: accgroup.vn - Nhận 170 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2.. Quyết định cá biệt là gì?. 3. Đặc điểm của quyết định cá biệt. 4. Những câu hỏi thường gặp.. 5. Dịch vụ tại Luật ACC. Phần nội dung của quyết định cá biệt trình bày như thế nào?. Mẫu quyết định hành chính cá biệt được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay?. Quyết định cá biệt là gì?. Quyết định cá biệt còn được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể bào? Quyết định được quy định dưới góc độ pháp lý thì được biết đến là một trong các văn bản được nhà nước quy định chặt chẽ về thẩm qu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Để tìm hiểu quyết định này mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây để có thể trả lợi được cho một số câu hỏi như: Quyết định cá biệt là gì? Đặc điểm về quyết ...Để tìm hiểu quyết định này mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây để có thể trả lợi được cho một số câu hỏi như: Quyết định cá biệt là gì? Đặc điểm về quyết ... ...

Top 6: Lấy-ví-dụ-về-quyết-định-hành-chính-cá-biệt-Nhóm-1 - Studocu

Tác giả: studocu.com - Nhận 222 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lấy ví dụ về Quyết định hành chính cá. biệt và thông qua ví dụ đó phân tích. tính hợp pháp,tính hợp lý của Quyết. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT-ĐẠI HỌC HUẾ. Nhóm học phần:Luật hành chính. Giảng viên:Thsễn Khắc Hùng. Nhóm sinh viên thực hiện:. Nhóm trưởng:Nguyễn Thị Như Quỳnh. Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Thừa Thiên Huế,ngày 21 tháng 11 năm 20202.. IÌM HIỂU VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH:. 1. Khái niệm và đặc điểm quyết định hành chính.. 1 Khái niệm quyết định hành chính.. 1 Các đặc điểm của quyết định hành chính.. 2. Phân loại quyết định hành chính.. 2 Căn cứ vào tính chất pháp lý.. 2 Căn cứ vào thẩm quyền ban hành.. IIẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ QUYẾT. ĐỊNH HÀNH. CHÍNH CÁ BIỆT VÀ THÔNG QUA VÍ DỤ ĐÓ PHÂN. TÍCH TÍNH HỢP PHÁP,TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH. 1ết định hành chính cá biệt là gì?. 2í dụ về quyết định hành chính cá biệt.. 3ân tích tính hợp pháp,tính hợp lý của quyết định hành chính thông qua ví. 2. Phân loại quyết định hành chính:. *Quyết định hành chính có nhiều đặc điểm tính chất nên việc phân loại các quyết. 2 Căn cứ vào tính chất pháp lý:. 2 Căn cứ vào thẩm quyền ban hành:. II. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁC BIỆT LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT VÀ THÔNG QUA VÍ DỤ ĐÓ. PHÂN TÍCH TÍNH HỢP PHÁP,TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH. HÀNH CHÍNH QUA VÍ DỤ:. 1. Quyết định hành chính cá biệt là. 2í dụ về quyết định hành chính cá biệt.. 3. Phân tích tính hợp pháp,tính hợp lý của quyết định hành chính thông qua.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (2) Quyết định hành chính có những mục đích và nội dung rất phong phú(đặc điểm dùng để phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định khác). 2. Phân ...Xếp hạng 5,0 sao (2) Quyết định hành chính có những mục đích và nội dung rất phong phú(đặc điểm dùng để phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định khác). 2. Phân ... ...

Top 7: .: Cách trình bày phần nội dung của một số quyết định cá biệt

Tác giả: ttytlapvo.vn - Nhận 178 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vai trò của phần nội dung trong quyết định cá. biệt. Cách trình bày phần nội dung của quyết định cá biệt. Đánh giá về việc trình bày phần nội dung của quyết định cá biệt hiện nay của một số cơ quan, tổ chức Quyết định cá biệt là một loại văn bản được sử dụng phổ biến và chiếm khối lượng khá lớn trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Nghiên cứu và trao đổi về cách trình bày phần nội dung của quyết định cá biệt hiện nay sẽ góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong soạn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 10, 2021 · Trong đó, quyết định cá biệt (QĐCB) là một loại văn bản được sử dụng phổ biến và chiếm khối lượng khá lớn trong hoạt động của các cơ quan, tổ ...12 thg 10, 2021 · Trong đó, quyết định cá biệt (QĐCB) là một loại văn bản được sử dụng phổ biến và chiếm khối lượng khá lớn trong hoạt động của các cơ quan, tổ ... ...

Top 8: Một số vấn đề về các loại quyết định hành chính - Trang chủ

Tác giả: tailieu.ttbd.gov.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: Để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thường xuyên ban hành các quyết định hành chính. Thông qua quyết định hành chính, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền đưa ra những biện pháp quản lý, xác định quyền, nghĩa vụ của đối tượng quản lý. Vì vậy, chất lượng của quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nên việc phân biệt các quyết định hành chính với những loại quyết. định khác là rất
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 6, 2017 · ... quy phạm pháp luật nhằm thực hiện chức năng hành pháp và được bảo đảm thực hiện bằng Nhà nước. Quyết định hành chính cá biệt là quyết định do ...18 thg 6, 2017 · ... quy phạm pháp luật nhằm thực hiện chức năng hành pháp và được bảo đảm thực hiện bằng Nhà nước. Quyết định hành chính cá biệt là quyết định do ... ...