Xổ số tây ninh ngày 16 tháng 05

  • Miền Nam
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư
  • Thứ năm
  • Thứ sáu
  • Thứ bảy
  • Chủ nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 12/05/2022

XSTN - Loại vé: 5K2
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
1,60 
710,4
 25,63
63,934,6
1,3,549
254
23,360,33
 71
888,9
4,893

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 05/05/2022

XSTN - Loại vé: 5K1
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
2,804,6,9
 152
920,3,8
2,4,634,9
0,343
125 
0,6,763,6
 76,8
2,780
0,3,992,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 28/04/2022

XSTN - Loại vé: 4K4
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
2,6,701
013,5,8,9
720,5
13 
4,544,5
1,2,4,7
8
54
8260
 70,2,5
185,62
1,999

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 21/04/2022

XSTN - Loại vé: 4K3
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
1,909
1,810,1,7,9
2,42,922,7
 36
 422
555,7
3,7,96 
1,2,5,976
 81
0,190,2,6,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 14/04/2022

XSTN - Loại vé: 4K2
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
 09
4,9152,9
 24
535,6
241,5,6
12,3,453
3,4,7,867
676
986,92
0,1,8291,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 07/04/2022

XSTN - Loại vé: 4K1
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
0,400
3,614,8
723,4
2,831,8
1,2,740,5
4,6,75 
 61,5,9
772,4,5,7
1,3,883,8
69 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh - 31/03/2022

XSTN - Loại vé: 3K5
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
203
1,911,6
 20,5,9
0,735,62,8
84 
2,3,657,8
1,32,865
573,8
3,5,784,6
291