Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Vườn quốc gia Phước Bình

101 đánh giá
Địa chỉ: XQXM+W85,Phước Bình,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0933592704

Vườn quốc gia nguyên sinh, rừng hoang dã còn hơn trăm loại động vật, thực vật quý . Rừng, cảnh thác, suốt đẹp, thích hợp với các loại hình thể thao dã ngoại, cấm trại, băng rừng, chạy xe đạp địa hình, nghiên cứu khoa học , thám hiểm ...
Chất lượng đáng đến, gần Các thành phố lớn TPHCM, Nha Trang, Biên Hòa..

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Nơi du lịch, tham quan thiên nhiên đẹp, được tắm suối, ăn trái cây tươi...

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Hoang sơ thân thiện. Khí hậu mát mẻ trong lành.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Vườn Quốc gia Phước Bình thuộc địa phận xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng chừng 70 km theo hướng tây bắc. Để đến được đây, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 27 đi Ninh Sơn khoảng 36 km, rẽ phải sang quốc lộ 27B khoảng 1 km, sau đó rẽ trái sang đường DT656 rồi đi thẳng theo biển hướng dẫn.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Vườn quốc gia Phước Bình thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Thành lập theo Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2006 do phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình thành Vườn quốc gia Phước Bình trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Wikipedia

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Phong cảnh rừng núi và suối ,thác Nước thật là đẹp

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Nơi thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên, xả tress cuối tuần dưới tán cây to, nghe nước chảy thì còn gì bằng. Đường vô chỗ vui chơi không đề bảng ngoài đường. Nên người từ xa tới khu vực VQG hỏi người dân ở đó, họ sẽ chỉ cho.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Cảnh đẹp, hùng vỹ. Đáng để khám phá.
Có hồ nước của đập thủy điện cảnh đẹp như châu Âu.

Thác Chapơr

89 đánh giá
Địa chỉ: WVF7+GPH,Phước Tân,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Bên Media Mart là chuỗi nhượng quyền 300 cơ sở nên mọi người mua gì thì né chỗ này qua ngay MM Láng nhé. Nhân viên tư vấn gian dối đẩy hàng lỗi cho mình, xong báo k có quà tặng trong khi trên web ghi có tặng, hỏi bảo hành bao nhiêu tháng thì nói không biết. Làm ăn gian dối báo hết hàng toàn hệ thống còn mỗi hàng trưng bày, mua xong chạy qua MM Láng ngay cạnh thì bên đó báo còn đầy hàng mới trong kho??? Mất công đi đổi trả mệt mỏi lại còn phải mua hàng trưng bày bằng giá đồ mới. Và tệ hơn là hàng không có hộp, chả có một giấy tờ gì khi mua hàng cả. Nói là bảo hành bằng sđt ko biết có thật không

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Thác mang vẻ đẹp tự nhiên, hùng vĩ giữ núi rừng, mong các bạn đi du lịch tới đừng xả rác nhé

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Tiên cảnh! Thác quá đẹp và hùng vỹ. Hy vọng mọi người du lịch đến đây sẽ có ý thức không xả rác để thác lúc nào cũng được đẹp và hoang sơ như lúc này.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Thác đẹp, vắng vẻ, gió mát, để xe máy ở bìa rừng sau đó đi bộ 30p là tới thác

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Đường đi vào hơi khó tý, hình ảnh ở dưới chỉ là dưới nguồn thác thôi, còn phải leo núi một đoạn khá xa mới lên tới đc đầu nguôn!! Đi nhớ mang nước theo uống và đồ ăn
Lưu ý khi đi nếu đi xe máy thì hãy để xe ở nhà dân nhà ở dưới hình chú ấy k lấy tiền, nhưng tùy lòng của mình ủng hộ chú 1 2 chai nước - chú có bán. Rồi xong mình hỏi đường chú ấy lên đỉnh thác như thế nào... Lên thì cứ rẻ phải mà đi, đường nào có lối mòn á nha, đừng rẻ bậy là lạc đó haha. Chúc anh em có 1 chuyến đj ngon lành
Cần thông tin gì thì cứ comment nha

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Hoang dã, thấy rắn hổ mang chúa 2m luôn

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

một địa điểm đáng để khám phá, lưu ý trước khi đi nên kiểm tra xe kỹ, mang nước và thức ăn vì đường đi toàn rừng với dân tộc, không có dịch vụ sửa xe hay buôn bán

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Dịch vụ, hàng hoá cực kì tệ hại
Mất thời gian của khách hàng!
Trên web báo còn hàng tại đây.
Mới đến hỏi hàng thì chốt luôn câu hết hàng toàn hệ thống không cần tìm gì thêm
Tới lúc giục tìm lại thì mới chỉ sang một siêu thị khác, nhưng chỗ mới này cũng hết hàng luôn rồi???????
Không xứng đáng nổi 1 sao.

UBND Huyện Bác Ái People's Committee

49 đánh giá
Địa chỉ: RWR3+6MC,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593840030
Website: http://bacai.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

Là cơ quan lãnh đạo của Huyện Bác Ái-Ninh Thuận

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Tui yêu quê hương đất nước và con người đây

đơn sơ mộc mạc yên bình

Đẹp, vắng vẻ, uy nghiêm

Quá xa để đến làm việc hihi

Khu dich vụ công và văn phòng chính quyền

Đẹp hơn lúc xưa

Là cơ quan hc thân thiện

Thác SaVin

16 đánh giá
Địa chỉ: WQW5+5C8,Phươc Hoà,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0855190377
Website: https://www.facebook.com/profile.php?id\u003d100030057181108

Thác mát mẻ, nước nhiều vào mùa mưa. Nằm ngay mặt tiền đường khá tiện. Cách trung tâm thị trấn Tân Sơn Ninh Sơn tầm 25km (30p di chuyển) Mình đi oto vào, đường đẹp, dễ đi. Hình đầu tiên là cái quán có 2 vợ chồng cô chú rất thân thiện cho để xe thoải mái. Có bán đủ đồ ăn bia bọt cho ae thoải mái chơi
View hình đẹp trên mạng khá nhiều ae tham khảo.
Phù hợp dã ngoại gia đình. Vắng vì xa trung tâm \u0026 chưa nổi tiếng lắm.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Thác mát mẻ, nước nhiều vào mùa mưa. Nằm ngay mặt tiền đường khá tiện. Cách trung tâm thị trấn Tân Sơn Ninh Sơn tầm 25km (30p di chuyển) Mình đi oto vào, đường đẹp, dễ đi. Hình đầu tiên là cái quán có 2 vợ chồng cô chú rất thân thiện cho để …

Đẹp quá

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Tuyệt vời

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Chổ này có thể dã ngoại mát mẻ, tắm suối

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Quá đẹp, quá mát, trẻ em rất thích vì suối sạch và mát.

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Thác đẹp lắm, mọi thứ vẫn còn hoang sơ thích lắm luôn. Khí hậu nơi đây lại mát mẻ, trong lành, dã ngoại cùng gia đình hoặc bạn bè đều rất thích hợp

Hoang dã, đơn sơ, mát mẻ... đi du lịch cả gia đình thích lắm!

UBND Xã Phước Bình

14 đánh giá
Địa chỉ: 2Q4Q+2XG,Phước Bình,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Mới lần đầu thấy ubnd xã mà sân đậu 6-7 chiếc xe hơi. Có kẻ vạch đậu xe hơi đàng hoàng. Chắc đất đai ở đây mua bán nhiều nên đại gia tới làm giấy tờ nhiều và cán bộ cũng được hưởng nhiều.

Tạm ổn

Được

Tạm ổn

(Bản dịch của Google) Được

(Bài đánh giá gốc)
Ok

Hồ Phước Trung

8 đánh giá
Địa chỉ: MXC9+JXJ,Phước Trung,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Thoáng mát hồ cạn kế bên có đồi cừu và sân cỏ golf nên đẹp

Hồ rộng nhưng không có nhiều nước

Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022
Top 20 cửa hàng elite Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

Đánh dấu sai

Đẹp có nhiều cảnh để chụp ảnh

Tốt

Công Ty Tnhh Nam Việt Ninh Thuận

5 đánh giá
Địa chỉ: RRFX+W3H, QL27B,Phước Tiến,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02596503504

❤️❤️

Tốt

Tạm

UBND xã Phước Hoà

3 đánh giá
Địa chỉ: VQ5C+CQX,Phươc Hoà,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593842714

Trung Tâm Y Tế Huyện Bác Ái

2 đánh giá
Địa chỉ: Thôn Tà Lú,Bác Ái,Ninh Thuận,Việt Nam
Liên lạc: 02593840115

Tôi vừa bị tai nạn giao thông và đưa vào cấp cứu tại đây. Các y bác sĩ rất nhiệt tình và chu đáo. Cám ơn các anh chị thật nhiều. Đúng như tên gọi Bác Ái

Trường THPT Bác Ái

2 đánh giá
Địa chỉ: RWV3+RXR, 6,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Hồ sông Cái

1 đánh giá
Địa chỉ: VQCF+PJ6,Phước Tân,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Rất đẹp và là công trình thủy lợi vô cùng ý nghĩa với nông nghiệp tỉnh ta

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bác Ái

Địa chỉ: VQ5F+R8F, Thôn Chà Panh, Xã,Phươc Hoà,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0335519818

Ghế massage Elip Phan Rang

Địa chỉ: 189A 21 Tháng 8,Phước Mỹ,Phan Rang-Tháp Chàm,Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Liên lạc: 18006884
Website: https://elipsport.vn/

Shop Hoa Tươi Bác Ái Ninh Thuận

Địa chỉ: 6,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0905227766
Website: https://shophoatuoibacai.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Thủy điện Tích năng Bác Ái

Địa chỉ: VQPQ+W89,Phươc Hoà,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt - Ninh Thuận - Phòng Giao Dịch Bưu Điện Bác Ái

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận,Phước Tiến,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593840007

Ghế Massage Elip Ninh Thuận

Địa chỉ: 189A Hai Mốt Tháng Tám,Phước Mỹ,Phan Rang-Tháp Chàm,Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Liên lạc: 18006854
Website: https://elipsport.vn/

Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam

Công Ty Tnhh Mtv Tm Dv Tây Đại Dương - Cửa Hàng Xe Máy Tiến Phát

Địa chỉ: 35 Trần Quý Cáp,TT. Ninh Hòa,Ninh Hòa,Khánh Hòa, Việt Nam
Liên lạc: 02583845666

Công Ty TNHH Cao Su Ngọc Doanh Ninh Thuận

Địa chỉ: RVM4+936,Thôn Suối Rớ,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0914354616