Đặc trưng nào không đúng với các nước có cơ cấu dân số già

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?

A.

Tỉ lệ số dân dưới 15 tuổi thấp và tiếp tục giảm.

B.

Tỉ lệ phụ thuộc ngày càng lớn.

C.

Thiếu lao động, nguy cơ suy giảm dân số.

D.

Nhu cầu về giáo dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên lớn.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Lời giải
Mục I SGK/89, địa lí 10 cơ bản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 23: Cơ cấu dân số - CHƯƠNG V - ĐỊA LÝ DÂN CƯ - Địa lý 10 - Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng đến những mặt nào:

 • Dân số trẻ thể hiện:

 • Những nước có dân số trẻ thì nhóm tuổi từ 0-14 tuổi chiếm trên:

 • Kiểu tháp tuổi thu hẹp thể hiện sự chuyển tiếp:

 • Cơ cấu dân số theo lao động cho biết:

 • Dân số Nhật Bản thuộc kiểu tháp:

 • Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm:

 • Cho bảng số liệu:
  CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
  CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2014 ( đơn vị: %)


  Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào dưới đây chính xác nhất với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của hai nước trên năm 2014?

 • Trên thế giới, nhóm dân số trong tuổi lao động là:

 • Chọn đáp án không đúng

 • Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?

 • Khu vực I là khu vực.

 • Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa người ta thường dựa vào số liệu thống kê tỉ lệ người biết chữ( từ 15 tuổi trở lên) và số năm đi học của những người:

 • Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
  Khi phân tích cơ cấu theo giới, người ta không chỉ chú ý tới khía cạnh sinh học mà còn quan tâm tới khía cạnh xã hội như: . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , của giới nam và giới nữ.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?