Cách đang nhập gmail qua phần mềm gmail

Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Sau khi bạn đăng nhập, hãy mở hộp thư đến để kiểm tra thư.

Bạn muốn khai thác thêm lợi ích của các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Thêm tài khoản của bạn

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail và tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
  .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản khác.
 4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
 5. Để thêm tài khoản, hãy làm theo các bước trên màn hình.

Khắc phục sự cố

 • Quên tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn
 • Không thể truy cập vào tài khoản của bạn
 • Cần trợ giúp về tính năng xác minh 2 bước

Tài nguyên liên quan

 • Tạo tài khoản Gmail
 • Đăng xuất khỏi Gmail

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Đặt câu hỏi trên Cộng Đồng Trợ Giúp

Nhận câu trả lời từ các chuyên gia trong cộng đồng

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.

Đọc và gửi thư từ Yahoo, Hotmail và các địa chỉ email khác bằng ứng dụng Gmail thay vì chuyển tiếp thư.

Khi dùng địa chỉ không phải của Google, bạn vẫn có thể sử dụng nhiều tính năng của Gmail giống như khi dùng Tài khoản Google:

 • Tìm kiếm email theo tên người gửi, tiêu đề hoặc tiêu chí khác.
 • Di chuyển email vào một thư mục.
 • Thay đổi cách Gmail hiển thị email trả lời.

Thêm hoặc xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail và tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail dành cho Android.

Thêm tài khoản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail 
  .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.

 3. Nhấn vào Thêm tài khoản khác.
 4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Nếu bạn kiểm tra email công việc hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọn Outlook, Hotmail và Live.
  • Nếu bạn không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Khác.
 5. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản.

Xóa tài khoản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail 
  .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
 4. Nhấn vào tài khoản email bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào Xóa tài khoản.

Xem thư từ tất cả tài khoản trong ứng dụng Gmail

Tôi nhận được thông báo lỗi

"Tên người dùng và mật khẩu không được chấp nhận"

Liên hệ với dịch vụ email khác của bạn để biết những thông tin sau:

 • Máy chủ, cổng và các chế độ cài đặt bảo mật chính xác
 • Bạn có cần mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để đăng nhập hay không

"Mức độ bảo mật của email không được bảo đảm"

Nếu dịch vụ email khác của bạn không hỗ trợ mức bảo mật cao nhất cho thư, thì bạn sẽ thấy cảnh báo này.

Nếu sự cố không nghiêm trọng, bạn sẽ có tùy chọn để thêm tài khoản của mình bằng cách sử dụng kết nối không an toàn:

 1. Trong mục "Loại bảo mật", hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống
  .
 2. Chọn Không.

Lưu ý: Nếu chọn tùy chọn này, thì đường kết nối của bạn đến dịch vụ email sẽ không được mã hóa. Nói cách khác, người khác sẽ có thể thấy tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin thư của tài khoản bạn đã thêm.

Lỗi chứng chỉ

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo lỗi nào dưới đây thì dịch vụ email khác của bạn có thể không hỗ trợ kết nối an toàn.

 • Chứng chỉ không đáng tin cậy
 • Chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ
 • Chứng chỉ đã được thay đổi
 • Tiêu đề của chứng chỉ và tên máy chủ không khớp
 • Không tìm thấy chứng chỉ

Để giúp sửa lỗi, bạn có thể báo cáo lỗi cho dịch vụ email kia của mình:

 1. Trên thông báo lỗi, hãy nhấn vào Thông tin khác.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm
   Chia sẻ.

Note: You might need to do a search for the contact information of your other email service.

"Đã xảy ra lỗi" hoặc "Không thể mở đường kết nối tới máy chủ"

Bạn không thể thêm các tài khoản không hỗ trợ IMAP, như Exchange và POP, vào ứng dụng Gmail. Nếu bạn thêm một loại tài khoản khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để đảm bảo rằng IMAP đã được bật.

Tài nguyên liên quan

 • Tạo tài khoản Gmail
 • Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu
 • Đăng nhập vào Gmail

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đang nhập gmail qua phần mềm gmail