loreena mckennitt là gì - Nghĩa của từ loreena mckennitt

loreena mckennitt có nghĩa là

Một Redhead sinh ra ở Canada rơi từ một gia đình Ailen.Sinh 17 tháng 2 1957.

Một ca sĩ / nhạc sĩ / nhà soạn nhạc đặc biệt và người tận dụng tối đa tình trạng của cô ấy trong cuộc sống để giúp đỡ những người có nhu cầu.

Phát nhiều độ khống bao gồm harpaccordian.

Không giống như hầu hết mọi người nổi tiếng, cô là người của mình và đưa cuộc sống của chính mình trước những thứ vật chất.

Một người phụ nữ truyền cảm hứng mà mọi người có thể nhìn lên.

Ví dụ

"Xin lỗi, bạn có bất kỳ lorena mckennitt cd không? Không !? Vâng, bạn tốt đẹp nên - bạn đã ở đâu? Ohhh để bạn chỉ có chủ đạo .... rightio .... o Đi nhảy! "