Khi nói về các tính chất của đường sức từ, phát biểu nào sau đây sai

Chọn đáp án A

+ Đường sức từ là các đường được vẽ trong không gian xung quanh nam châm hoặc dòng điện, có tính chất là các đường cong khép kín hoặc thẳng dài vô hạn ở hai đầu, có chiều tại một điểm là chiều của từ trường tại điểm đó và chiều quy ước là chiều đi ra từ cực bắc, đi vào cực nam của một kim nam châm đặt tại điểm xét (hoặc một thanh nam châm cũng như vậy). Tránh nhầm lẫn với hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của thanh nam châm tại điểm đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

18/06/2021 27,036

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.

Đáp án chính xác

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

Đáp án: B Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

Xem đáp án » 18/06/2021 67,107

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

Xem đáp án » 18/06/2021 66,873

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

Xem đáp án » 18/06/2021 50,952

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

Xem đáp án » 18/06/2021 36,844

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

Xem đáp án » 18/06/2021 26,372

Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?

Xem đáp án » 18/06/2021 11,795

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

Xem đáp án » 18/06/2021 8,329

Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,601

Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,952

Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,910

Từ phổ là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,723

Lực nào sau đây không phải lực từ?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,013

Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

Xem đáp án » 18/06/2021 3,691

Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nếu

Xem đáp án » 18/06/2021 2,779

Điểm khác nhau cơ bản của đường sức điện tĩnh và đường sức từ là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,940

Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về đường sức của điện trường?

A. Các đường sức không cắt nhau.

B. Chiều của đường sức: đi ra từ điện tích âm, đi vào điện tích dương.

C. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.

D. Nơi nào điện trường mạnh thì các đường sức sẽ dày, nơi nào điện trường yếu, các đường sức sẽ thưa. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đường sức từ?

có tiếp tuyến vuông góc với trục của kim nam châm thử. có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam. mật độ đường sức từ cho biết mật độ mạnh yếu của từ trường. ở chính giữa của nam châm thì không có đường sức từ.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Điều nào sau đây là SAI khi nói về đường cảm ứng từ?


A.

Tại bất kì điểm nào trên đường sức từ, trục của kim nam châm cũng tiếp xúc với đường sức đó.

B.

Với một nam châm, các đường sức từ không bao giờ cắt nhau.

C.

Chiều của đường sức từ hướng từ cực Bắc sang từ cực Nam của nam châm thử đặt trên đường sức từ đó.

D.

Bên ngoài của một nam châm thì đường sức từ đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam của nam châm đó.

Khi nói về tính chất của đường sức từ, phát biểu nào sau đây không đúng?


A.

Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

B.

Chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

C.

Đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

D.

Nơi nào từ trường mạnh thì số đường sức từ sẽ thưa

Video liên quan

Tính chất của đường sức từ:


+ Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.


+ Đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.


+ Nơi nào từ trường mạnh thì các đường sức từ sẽ mau, nơi nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.


+ Từ trường của nam châm thẳng tuân theo quy ước: vào nam ra bắc, với từ trường dòng điện chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

Tính chất của đường sức từ:

+ Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

+ Đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

+ Nơi nào từ trường mạnh thì các đường sức từ sẽ mau, nơi nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

+ Từ trường của nam châm thẳng tuân theo quy ước: vào nam ra bắc, với từ trường dòng điện chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

→ Phát biểu không đúng là: Nơi nào từ trường mạnh thì số đường sức từ sẽ thưa.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Khi nói về tính chất của đường sức từ, phát biểu nào sau đây không đúng?


A.

Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

B.

Chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

C.

Đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

D.

Nơi nào từ trường mạnh thì số đường sức từ sẽ thưa