Viết đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ văn 8 tập 1

Sách giáo khoa Ngữ văn 8 hiện nay được các nhà khoa học về giáo dục biên soạn theo hướng tích hợp về kiến thức nhằm mục đích vừa cung cấp cho học sinh những kiến thức kỹ năng mang tính phổ thông, cơ bản mà hiện đại, vừa tránh sự trùng lặp, chồng chéo không cần thiết. Hai cuốn Ngữ vãn tập 1, 2 tổng hợp toàn bộ kiên thức trong 34 bài học. Nhìn chung mỗi bài học được kết cấu thành ba phần lớn. 1. Phần Văn bản:  Ở phần này, các nhà khoa học đã tuyển chọn các tác phẩm văn học Việt Nam, văn học nước ngoài để biên soạn, giới thiệu cho học sinh xen lẫn một lượng không nhỏ các văn bản có tính nhật dụng - một sự cải cách cần thiết cho tư duy của học sinh. Các văn bản văn học được biên soạn theo các mốc thời gian (có kèm việc đan xen thể loại). Văn bản được trích trọn vẹn hoặc một phần có kèm chú thích giới thiệu, về tác giả và phong cách cùng một phần đọc hiểu, chủ yếu để giúp học sinh tự chuẩn bị bài trước ở nhà. Các văn bản nhật dụng phong phú và đa dạng cũng được biênisoạn theo cách ở trên. Tuy nhiên, trong 34 bài học, có bài có tới hai văn bản nhưng có bài thì không có văn bản nào. Cũng có bài vãn bản được trích ra nhưng để học sinh tự học mà không được giảng. 2. Phần Tiếng Việt: Phần này nằm ngay sau phần đọc hiểu hay phần luyện tập của các văn bản. Nội dung của phần tiếng Việt cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp... và hầu hết đều được trình bày theo hướng từ ví dụ đến ghi nhớ. 3 . Phần Tập làm văn: Là phần quan trọng thứ ba tạo nên bố cục hoàn chỉnh cho mỗi bài học. Trong phần này, học sinh được học lí thuyết và thực hành về các kiểu bài văn như: văn tự sự, văn nghị luận... Cũng ở phần này, học sinh được tham khảo những bài mẫu và có sẵn trước các đề văn đế thực hành cho từng kiểu loại bài. Về cơ bản 34 bài học trong sách Ngữ văn 8 được biên soạn theo bố cục trên đây, tuy nhiên ở cuối của mỗi tập nhất là từ bài 31 của tập 2, sách biên soạn các bài ôn tập. Các bài ôn tập này không có phần văn bản nhưng cách sắp xếp bố cục vẫn là phần ôn về văn bản - phân môn Tiếng Việt và cuối cùng vẫn là phần làm văn.

Bài viết văn về Viết đoạn văn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8 hay nhất. Mời các bạn đọc tham khảo và dựa vào đây viết cho mình một bài viết văn thật hay. Chúc các bạn luôn luôn học tập thật tốt và đạt kết quả cao.

Bài làm

Sách giáọ khoa Ngữ văn 8 hiện nay được các nhà khoa học về giáo dục biên soạn theo hướng tích hợp về kiến thức nhằm mục đích vừa cung cấp cho học sinh những kiến thức kĩ năng mang tính phổ thông, cơ bản mà hiện đại, vừa tránh sự trùng lặp, chồng chéo không cần thiết.

Hai cuốn Ngữ văn tập 1, 2 tổng hợp toàn bộ kiến thức trong 34 bài học. Nhìn chung mỗi bài học được kết cấu thành ba phần lớn.

1.    Phần Văn bản

Ở phần này, các nhà khoa học đã tuyển chọn các tác phẩm văn học Việt Nam, văn học nước ngoài để biên soạn giới thiệu cho học sinh xen lẫn một lượng không nhỏ các văn bản có tính nhật dụng – một sự cải cách cần thiết cho tư duy của học sinh. Các văn bản văn học được biên soạn theo các mốc thời gian (có kèm việc đan xen thể loại). Văn bản được trích trọn vẹn hoặc một phần có kèm chú thích giới thiệu về tác giả và phong cách cùng một phần đọc hiểu, chủ yếu để giúp học sinh tự chuẩn bị bài trước ở nhà. Các văn bản nhật dụng pho ng phú và đa dạng cũng được biên soạn theo cách ở trên. Tuy nhiên, trong 34 bài học có bài có tới hai văn bản nhưng có bài thì không có văn bản nào. Cũng có bài văn bản được trích ra nhưng để học sinh tự học mà không được giảng.

Xem thêm:  Cảm nhận về các em bé đáng thương trong các tác phẩm đã học – Đề và văn mẫu 8

2.    Phần Tiếng Việt

Phần này nằm ngay sau phần đọc hiểu hay phần luyện tập của các văn bản. Nội dung của phần tiếng Việt cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp… và hầu hết đều được trình bày theo hướng từ ví dụ đến ghi nhớ.

3.    Phần Tập làm văn

Là phần quan trọng thứ ba tạo nên hố cục hoàn chỉnh cho mỗi bài học. Trong phần này, học sinh được học lí thuyết và thực hành về các kiểu bài văn như: văn tự sự văn nghị luận… Cũng ở phần này, học sinh được tham khảo những bài mẫu và có sẵn trước các đề văn để thực hành cho từng kiểu loại bài về cơ bản 34 bài học trong sách Ngữ văn được biên soạn theo bố cục trên đây, tuy nhiên ở cuối của mỗi tập nhất là từ bài 31 của tập 2, sách biên soạn các bài ôn tập. Các .bài ôn tập này không cỏ phần văn bản nhưng sẽ sắp xếp bố cục vẫn là phần ôn về văn bản – phần môn Tiếng Việt và cuối cùng vẫn  là phần làm văn.

Cảm ơn các bạn các bạn vừa đọc xong bài làm văn Viết đoạn văn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8. Chúc các bạn có một bài viết văn thật hay và đạt điểm cao.

  • 1. Lập dàn ý cho đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ văn 8 tập một
  • 2. Đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ Văn 8 Tập 1
  • 3. Câu 3 SGK Ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Viết đoạn văn ngắn giới thiệu bố cục của sách Ngữ văn 8 tập một. Sách giáo khoa luôn là một người bạn, một người thầy giúp chúng ta có thêm nhiều kiến ​​thức trong học tập và cuộc sống. Sau đây là một số bài văn mẫu giới thiệu bố cục của sgk Ngữ Văn 8 tập một giúp các em học sinh có thêm kiến ​​thức khi soạn bài Viết đoạn văn trong bài văn thuyết minh cũng như trả lời câu hỏi 3 SGK Ngữ Văn 8 Tập 2 trang 15.

1. Lập dàn ý cho đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ văn 8 tập một

1. Đoạn mở đầu

Lời mở đầu và phần giới thiệu SGK Ngữ văn 8.

2. Phần thân bài

một. Tổng quan

Sách Ngữ Văn 8 tập 1 được Bộ GD & ĐT biên soạn theo chương trình chính thức của Bộ nhằm giúp các em học sinh lớp 8 tiếp thu những kiến ​​thức bổ ích, làm nền tảng vững chắc cho các em khi lên lớp. to hơn.

b. Giới thiệu chi tiết

Sách gồm 3 phần chính: phần văn, phần tiếng việt và phần tập làm văn.

– Phần văn bản: các nhà khoa học đã chọn lọc các tác phẩm văn học Việt Nam và nước ngoài để biên soạn và giới thiệu với học sinh. Văn bản được trích dẫn toàn bộ hoặc một phần có phần giới thiệu, tác giả và văn phong, và phần đọc hiểu.

– Phần Tiếng Việt: Phần này nằm ngay sau phần đọc hiểu hoặc phần luyện tập của các văn bản. Nội dung phần Tiếng Việt cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp … và hầu hết được trình bày theo hướng từ ví dụ đến ghi nhớ.

– Phần luyện viết: Trong phần này, học sinh được học lý thuyết và thực hành về các dạng bài văn như văn tự sự, văn nghị luận, … Cũng trong phần này, học sinh có thể tham khảo các bài văn mẫu và sẵn có. trước các chủ đề để luyện tập cho từng dạng bài.

3. Kết thúc

Vài nét về vai trò và tầm quan trọng của bộ sách Ngữ văn 8 tập một.

2. Đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ Văn 8 Tập 1

Đối với học sinh, sách có lẽ là thứ quan trọng nhất giúp chúng ta học tập, tích lũy kiến ​​thức và trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Đối với em, em rất quý sách, đặc biệt là bộ sách Ngữ văn 8 tập một mà em mới học. Cuốn sách này được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn theo chương trình chính thức của Bộ nhằm giúp các em học sinh lớp 8 tiếp thu những kiến ​​thức bổ ích, làm nền tảng vững chắc cho các em học tập ở các lớp lớn hơn. Cuốn sách gồm ba phần chính: phần văn bản, phần tiếng việt và phần tập làm văn. Ở phần văn bản, các nhà khoa học đã lựa chọn các tác phẩm văn học Việt Nam và nước ngoài để biên soạn và giới thiệu với học sinh. Văn bản được trích dẫn toàn bộ hoặc một phần có phần giới thiệu, tác giả và văn phong, và phần đọc hiểu. Phần Tiếng Việt nằm ngay sau phần đọc hiểu hoặc phần luyện tập của các văn bản. Nội dung phần Tiếng Việt cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp … và hầu hết được trình bày theo hướng từ ví dụ đến ghi nhớ. Phần tập làm văn là nơi học sinh học lý thuyết và thực hành về các dạng bài văn khác nhau như văn tự sự, văn nghị luận, … Ngoài ra, trong phần này, các em có thể tham khảo các bài làm sẵn và các bài văn mẫu. Các chủ đề luyện tập cho từng dạng bài. Mỗi phần có một vai trò khác nhau, bổ sung cho nhau giúp những học sinh như tôi có được những tiết học bổ ích và lý thú. Cuốn sách tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh, chúng ta hãy cố gắng và chăm chỉ học tập không chỉ môn Văn mà còn các môn học khác để trở thành công dân có ích cho đất nước.

3. Câu 3 SGK Ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập một là bộ sách có 17 bài học bao gồm ba phần chính: Văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn. Phần Văn được chọn lọc từ những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả trong và ngoài nước, tập trung vào các chủ đề chính như tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò, bạn bè. Phần Tiếng Việt chủ yếu tập trung vào nghĩa của từ, từ loại và cấu trúc ngữ pháp của câu, các biện pháp tu từ. Đối với phân môn Tập làm văn, nội dung trọng tâm là cách tạo bài văn thuyết phục, cách vận dụng các phương pháp thuyết phục khi viết văn. Cách trình bày sách khoa học theo các chủ đề lý thuyết, ghi nhớ, thực hành giúp người sử dụng (giáo viên, học sinh) dễ dàng xâu chuỗi kiến ​​thức.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thoidaihaitac.vn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Viết đoạn văn giới thiệu bố cục của sách Ngữ văn 8 tập 1