Chủ đề: phenomenological

Có 1 bài viết

phenomenological là gì - Nghĩa của từ phenomenological
phenomenological là gì - Nghĩa của từ phenomenological

phenomenological có nghĩa làPhương pháp/kỷ luật triết học, thường liên quan đến tâm lý học thế kỷ 20 (Husserl) và triết học hiện sinh (Heidegger, Sartre, ...