p in va-g là gì - Nghĩa của từ p in va-g

p in va-g có nghĩa là

Sex, Porkin, doin khó chịu, v.v.

Thí dụ

P trong VA-G!Cô ấy muốn để đụ người đàn ông!

p in va-g có nghĩa là

Thuật ngữ được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng "Superbad (2007)."Có nghĩa là ngắn hạn "dương vật trong âm đạo."

Thí dụ

P trong VA-G!Cô ấy muốn để đụ người đàn ông! Thuật ngữ được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng "Superbad (2007)."Có nghĩa là ngắn hạn "dương vật trong âm đạo." Người đàn ông cái gì bạn đã làm đêm qua?