i just woke up là gì - Nghĩa của từ i just woke up

i just woke up có nghĩa là

.

Thí dụ

Người số 1: "muốn gọi?"
người số 2: "Cant bro tôi vừa thức dậy"
người số 1: "chết tiệt nigga rằng sux"
Người số 2: "YA"