c-thug là gì - Nghĩa của từ c-thug

c-thug có nghĩa là

Một C-Thug là một tên côn đồ của công ty.Một mọt sách đã hôn đủ mông hoặc tình cờ có cha mẹ hoặc người thân quyết định bắt đầu công ty riêng của họ.Dù bằng cách nào, họ không thể chạm tới được, và không thể bị sa thải vì ý nghĩa/ngoài dòng mà họ nói.Họ dành phần lớn thời gian làm việc nói chuyện cho mọi người và hành động như họ sẽ đụ ai đó, nếu đến với nó, điều mà nó không bao giờ làm.Hầu hết các hành vi lạm dụng của họ là ở dạng email, tương tự như e-thug.

Thí dụ

Chết tiệt, tôi đoán tôi đã không tuân theo chính sách theo yêu cầu này.Thay vì hướng tôi đến danh sách các thủ tục, con chó cái này đã quyết định đi c-sug cho tôi!Cô ấy đã gửi cho tôi một email Talkin shit!Tôi đã nhìn thấy Facebook của cô ấy, con chó cái này là một hình vuông chết tiệt!