Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì năm 2024

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm (ví dụ: nhà cửa, công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa, nhà kho, văn phòng,…) bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:

 1. Tổn thất hoặc thiệt hại đối với sự kiện liên quan đến:
 • Nổ, vỡ, nứt gãy hoặc rò rỉ của nồi hơi, turbine hoặc các động cơ hơi nước,
 • Chi phí thay thế các nguyên vật liệu bị lỗi hoặc khuyết tật, sai sót trong thiết kế hoặc lỗi, khiếm khuyết hoặc thiếu sót trong bản thiết kế hoặc chi tiết kỹ thuật,
 • Hỏng hóc và/hoặc trục trặc về cơ khí của máy móc.
 1. Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản liên quan đến:
 • Tài sản trong quá trình xây dựng hoặc đang trải qua quá trình kiểm tra trước khi chạy thử,
 • Tiền mặt, séc, thư chuyển tiền, hối phiếu, đồ trang sức, đá quý, các tài sản quý hiếm hoặc tác phẩm nghệ thuật,
 • Xe cơ giới và các xe tự hành bằng cơ học hay điện cùng với các phụ kiện gắn kèm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam

• Xu hướng hiện tại: khách hàng có thể/nên mua đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản kèm với Bảo hiểm cháy nổ (trong một số trường hợp pháp luật quy định phải có hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, chi tiết xem tại Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định về Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, có quy định cụ thể về Biểu phí cháy nổ bắt buộc tại Phụ lục 3) cùng một số Sửa đổi bổ sung liên quan

Như tên gọi của sản phẩm bảo hiểm, có thể nói bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là sản phẩm bảo hiểm toàn diện nhất để bảo vệ tài sản trước những rủi ro bất ngờ, không lường trước được tác động từ bên ngoài tới tài sản được bảo hiểm.

Về các sản phẩm bảo hiểm dành cho tài sản, hiện tại Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc đối với tài sản (xem chi tiết). Tuy nhiên, ngoài rủi ro liên quan đến cháy nổ, còn có rất nhiều các rủi ro khác có thể gây thiệt hại cho tài sản như các rủi ro về thiên tai (mưa gió, giông, bão, lũ, lụt…) hay các rủi ro gây ra bởi con người (sơ suất bất cẩn gây thiệt hại, trộm cắp, hành động ác ý gây thiệt hại, hành động không trung thực của nhân viên…). Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản và Bảo hiểm Cháy & Các rủi ro đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm có thể đáp ứng được phạm vi bảo hiểm rộng hơn rất nhiều so với Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI có trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào (trừ các trường hợp bị loại trừ quy định cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm và nội dung các điều khoản bổ sung trong Hợp đồng bảo hiểm).

* Lưu ý quan trọng: Các điểm loại trừ bảo hiểm là một thuật ngữ cơ bản luôn xuất hiện trong tất cả các sản phẩm bảo hiểm. Không có sản phẩm bảo hiểm nào có thể bồi thường cho tất cả các trường hợp bị thiệt hại. Đối với bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản, các điểm loại trừ được chia làm 2 nhóm loại trừ chính: Các nguyên nhân bị loại trừ và các tài sản bị loại trừ. Tuy nhiên, Bảo hiểm PVI cũng có thể thỏa thuận mở rộng để bảo hiểm cho các điểm loại trừ này bằng cách thêm vào Hợp đồng bảo hiểm các điều khoản mở rộng. Để có thông tin cụ thể, vui lòng liên hệ với Bảo hiểm PVI Sài Gòn tại đây

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp phát sinh sự cố, việc đầu tiên Bên mua bảo hiểm cần thực hiện là bằng các nguồn lực sẵn có của mình tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế tổn thất về người và tài sản. Ngay lập tức thông báo sự việc tới Cơ quan Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hoặc thông báo tới Cơ quan Công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

HOTLINE BỒI THƯỜNG : 1900.54.54.58

Trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin về sự cố, Bảo hiểm PVI (hoặc Công ty Giám định độc lập) sẽ có mặt tại hiện trường để tổ chức giám định hiện trường, ghi nhận lại các tổn thất thực tế và thu thập các thông tin về nguyên nhân sự cố, làm căn cứ để đánh giá phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Trường hợp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ, Bảo hiểm PVI có trách nhiệm thanh toán chi phí bồi thường cho Bên mua bảo hiểm hoặc Bên thụ hưởng bảo hiểm được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm thông thường gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản thông báo sự cố (Theo mẫu của PVI);
 • Hồ sơ ban đầu của tài sản;
 • Tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố;
 • Biên bản giám định/Báo cáo giám định cuối cùng (do Công ty Giám định lập);
 • Các văn bản, chứng từ khác có liên quan;

MỨC PHÍ BẢO HIỂM

Mức phí bảo hiểm được Bảo hiểm PVI tính toán dựa trên cơ sở mức độ rủi ro và các quyền lợi bảo hiểm mở rộng. Với lợi thế về việc hệ thống Bảo hiểm PVI có riêng một công ty về thu xếp tái bảo hiểm (PVIRe), Bảo hiểm PVI hiện tại đang có mức phí bảo hiểm về tài sản ưu đãi tốt nhất trên thị trường.

Tham khảo mức phí bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc ban hành theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP:

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì năm 2024

PVI Sài Gòn – Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỎI: Mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

ĐÁP: Mức khấu trừ được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm (bằng phần trăm tổn thất hoặc số tiền cụ thể), là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự cố.

Trong trường hợp số tiền tổn thất nhỏ hơn Mức khấu trừ, Doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường cho tổn thất đó.

Trong trường hợp số tiền tổn thất lớn hơn Mức khấu trừ, Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường số tiền bằng số tiền tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trừ đi Mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm, ví dụ:

Mức khấu trừ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm là: 10 triệu đồng/vụ tổn thất. Trong trường hợp xảy ra tổn thất với số tiền là 2 triệu đồng, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm số tiền 50 triệu đồng, Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường: 50 triệu đồng – 10 triệu đồng (Mức khấu trừ) = 40 triệu đồng.

Ý nghĩa của Mức khấu trừ: Mức khấu trừ là một thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm, có ý nghĩa làm cho Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm giảm thiểu các hồ sơ khiếu nại bảo hiểm mà trong đó số tiền tổn thất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động cũng như năng lực tài chính của Bên mua bảo hiểm.

HỎI: Cháy máy móc được bảo hiểm do chập điện có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không?

ĐÁP: Nguyên nhân gây thiệt hại trên thuộc phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. Rủi ro cháy nổ là một trong những rủi ro chính được bảo hiểm trong Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Sản phẩm bảo hiểm liên quan:

 • Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc – Xem chi tiết

Vui lòng liên hệ với Bảo hiểm PVI Sài Gòn để có ưu đãi tốt nhất đối với bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.