Xổ số Khánh Hòa ngày 13 tháng 04 năm 2012

  • Miền Trung
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư
  • Thứ năm
  • Thứ sáu
  • Thứ bảy
  • Ch nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 13/04/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
0,100,4,7,9
2,5,710
221,2,6
 34
0,346,9
751
2,46 
071,5
 893
0,4,83,999

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 10/04/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
705,72,9
513,4,5,82
4,62 
13 
1,742
0,151,6
5,7262,9
0270,4,62
128 
0,69 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 06/04/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
 0 
7,812,3,9
1,2,4,522,6
1,3,5,6
9
33,7
942
552,3,5,6
2,563
371
 81,9
1,893,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 03/04/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
6207
 14,9
82 
4,934,5
1,343
3,8562,7,8
52602
0,5,97 
5,982,5,9
1,893,7,8

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 30/03/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
5,601,32,4,6
7
0,618,9
92 
0238
046
750,7
0,460,1,9
0,575
1,389
1,6,892

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - 27/03/2022

XSKH
Giải ĐB
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải 8
ChụcSốĐ.Vị
4,8,902,3
4,612,3,4
0,124,7
0,1,738,9
1,240,1,7
65 
761,5
2,473,6
380
390