Top 9 bài 46 sgk toán 7 tập 2 trang 127 2022

Top 1: Bài 46 trang 127 Toán 7 Tập 1 - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 122 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngân hàng trắc nghiệm lớp. 7 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 6: Tam giác cân Video Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên. (Giáo viên VietJack)Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.Quảng cáoLời giải:a)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. b) Dùng thước có ...Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. b) Dùng thước có ... ...

Top 2: Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 Sách giáo khoa Toán 7

Tác giả: giaibaitap.me - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.Giải:a)- Vẽ đoạn thẳng AC= 3cm,- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A  bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.- Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.. - Vẽ các đoạn AB,BC ta được tam giác ABC.b) Tương tự cách vẽ ở câu a với cung tròn tâm A,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng ...Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng ... ...

Top 3: Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1 - Loigiaihay.com

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bàia) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân \(ABC\) cân tại \(B\) có cạnh đáy bằng \(3cm\), cạnh bên bằng \(4cm.\)b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(3 cm.\)Video hướng dẫn giảiLời giải. chi tiếta)- Vẽ đoạn thẳng \(AC = 3cm\)- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AC\) vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(4 cm\) và cung tròn tâm \(C\) có bán kính \(4 cm.\)- Hai cung tròn trên cắt nhau tại \(B.\)- Vẽ các đoạn \(AB, BC\) ta được tam giác \(ABC\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. ...

Top 4: Bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 Toán 7 tập 1: Tam giác ...

Tác giả: dethikiemtra.com - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải bài 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân.Bài 46.a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ Δcân ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ Δđều ABC có cạnh bằng 3 cm.Đáp án: a)– Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A  bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.– Vẽ các đoạn AB,BC ta được Δ AB
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân. Bài 46.a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ Δcân ABC cân.Giải bài 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân. Bài 46.a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ Δcân ABC cân. ...

Top 5: Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7 - trường THPT Sóc Trăng

Tác giả: thptsoctrang.edu.vn - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải bài tập trang 127 bài 6 Tam giác cân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 46: Dùng thước có chia xentimét và compa… Bài 46 trang 127 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.Bạn đang xem:. Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7Giải:a)- Vẽ đoạn thẳng AC= 3cm,– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A  
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 10, 2022 · Giải bài tập trang 127 bài 6 Tam giác cân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 46: Dùng thước có chia xentimét và compa… Bài 46 trang 127 – Sách ...17 thg 10, 2022 · Giải bài tập trang 127 bài 6 Tam giác cân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 46: Dùng thước có chia xentimét và compa… Bài 46 trang 127 – Sách ... ...

Top 6: Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1

Tác giả: chuabaitap.com - Nhận 150 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.Hướng dẫn:Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.Bài giải:a) Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung. tròn tâm A bán kính 4cm và cung tròn C bán kính 4cm.- Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.- Vẽ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.b
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1. a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1. a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. ...

Top 7: Giải bài 46 47 48 49 trang 127 sgk Toán 7 tập 1

Tác giả: giaibaisgk.com - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Trả lời câu hỏi 1 trang 126 sgk Toán 7 tập 1. 2. Trả lời câu hỏi 2 trang 126 sgk Toán 7 tập 1. 3. Trả lời câu hỏi 3 trang 126 sgk Toán 7 tập 1. 4. Trả lời câu hỏi 4 trang 126 sgk Toán 7 tập 1. 1. Giải bài 46 trang 127 sgk Toán 7 tập 1. 2. Giải bài 47 trang 127 sgk Toán 7 tập 1. 3. Giải bài 48 trang 127 sgk Toán 7 tập 1. 4. Giải bài 49 trang 127 sgk Toán 7 tập 1 Lý thuyết1. Định nghĩa2. Tính chất. 3. Tam giác đềuCâu hỏi1. Trả lời câu hỏi 1 trang 126 sgk Toán 7 tập 12. Trả lời câu hỏi 2 trang 1
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài §6. Tam giác cân, chương II - Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 46 47 48 49 trang 127 sgk toán 7 tập 1 bao gồm:Bài §6. Tam giác cân, chương II - Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 46 47 48 49 trang 127 sgk toán 7 tập 1 bao gồm: ...

Top 8: Giải Toán 7: Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1 - Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục nội dung Bài 6: Tam giác cânBài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1)a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cmLời. giải:a) - Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.- Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính 4cm và cung tròn C bán kính 4cm.- Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.- Nối các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.b) Vẽ đoạn. thẳng AC = 3cm- Trên c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1). a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1). a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. ...

Top 9: Giải bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1 - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm. Đề bàia) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.Hướng dẫn giảia) Dùng thước chia xăng-ti-mét vẽ cạnh đáy AC = 3cmLấy A và C làm tâm, vẽ các cung tròn bán kính 4cmHai cung tròn nà
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1 · Đề bài · a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng ...Giải bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1 · Đề bài · a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng ... ...