Top 5 giáo trình sinh học đại cương vnua 2022

Top 1: BÀI GIẢNG - Khoa Công nghệ sinh học

Tác giả: cnsh.vnua.edu.vn - Nhận 77 lượt đánh giá
Tóm tắt: STT. Mã học phần(ĐCCT). Học phần (Bài giảng). Tóm tắt đề cương chi tiết. Bộ môn Công nghệ sinh học Động vật. 1. SH03006 . Công nghệ tế bào động vật. Công nghệ tế bào động vật. 2. SH03050 . Công nghệ tế bào gốc. Công nghệ tế bào gốc. 3. SH03052 . Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống động vật. Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống động vật. 4. SH03060 . Chẩn đoán phân tử và liệu pháp gen. Chẩn đoán phân tử và liệu pháp gen. 5. SH03064 . Sinh học phát triển động vật. Sinh học phát triển động vật. 6. SH02002 . Sinh học N
Khớp với kết quả tìm kiếm: Học phần. (Bài giảng). Tóm tắt đề cương chi tiết. Bộ môn Công nghệ sinh học ... Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống động vật ... Di truyền học đại cương.Học phần. (Bài giảng). Tóm tắt đề cương chi tiết. Bộ môn Công nghệ sinh học ... Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống động vật ... Di truyền học đại cương. ...

Top 2: Giáo trình Sinh học... - Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học

Tác giả: facebook.com - Nhận 216 lượt đánh giá
Tóm tắt: Facebook. 邮箱或手机号. 密码 . 忘记帐户?. 注册无法处理你的请求此请求遇到了问题。我们会尽快将它修复。返回首页中文(简体). English (US)日本語한국어Français (France)Bahasa IndonesiaPolskiEspañolPortuguês (Brasil)DeutschItaliano. 注册登录MessengerFacebook LiteWatch地点游戏MarketplaceMeta. PayOculusPortalInstagramBulletin筹款活动服务选民信息中心小组关于创建广告创建公共主页开发者招聘信息隐私权政策隐私中心CookieAd Choices条款帮助中心联系人上传和非用户设置动态记录 Meta © 2022
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 12, 2016 · Live | Jelajah Mega Harapan Negeri Johor 希望联盟柔佛州超级集会 #Kit · Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học · Giáo trình Sinh học đại cương - Lớp học ...17 thg 12, 2016 · Live | Jelajah Mega Harapan Negeri Johor 希望联盟柔佛州超级集会 #Kit · Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học · Giáo trình Sinh học đại cương - Lớp học ... ...

Top 3: KHO TÀI LIỆU VNUA

Tác giả: sinhvienvnua.blogspot.com - Nhận 54 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề cương các môn đại cương (VNUA). Bài giảng các môn đại cương (VNUA). Giáo trình các môn đại cương (VNUA) Đề cương các môn đại cương (VNUA). Công nghệ sinh học đại cươngCơ sở văn hóa Việt NamĐại số tuyến tínhĐường lối cách mạng của ĐCSVNGiải tích. 1. Giải tích 2Giáo dục Quốc Phòng 1Giáo dục Quốc Phòng 2Giáo dục Quốc Phòng 3Giao tiếp công chúngHóa học đại cươngHóa hữu cơHóa hữu cơ 2Hóa phân tíchHóa sinh đại cươngKinh tế vĩ mô 1. Kinh tế vĩ mô 2Kỹ năng đào tạo người lớn tuổiLogic học đại cươngMa
Khớp với kết quả tìm kiếm: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ... Công nghệ sinh học đại cương Cơ sở văn hóa Việt Nam Đại số tuyến tính Đường lối ... Giáo trình các môn đại cương (VNUA).HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ... Công nghệ sinh học đại cương Cơ sở văn hóa Việt Nam Đại số tuyến tính Đường lối ... Giáo trình các môn đại cương (VNUA). ...

Top 4: Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

Tác giả: tailieu.vn - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung Text: Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới Nội dung Text: Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới BÀI GIẢNG MÔN: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG  Giảng viên: TS. Đồng Huy Giới  Đơn vị công tác: Bộ môn Sinh Học – Khoa CNSH  Email: BÀI GIẢNG MÔN: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Đánh Giá: - Chuyên cần: 0,1 (Phát biểu xây dựng bài) - Kiểm tra: 0,3 (Kiểm tra tự luận) - Thi cuối kỳ: 0,6 (Thi trắc nghiệm) BÀI GIẢNG MÔN: SINH H
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 1 giới thiệu tổng quan về tổ chức của ... Bộ môn Sinh Học – Khoa CNSH Email: [email protected]; BÀI GIẢNG MÔN: ...Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 1 giới thiệu tổng quan về tổ chức của ... Bộ môn Sinh Học – Khoa CNSH Email: [email protected]; BÀI GIẢNG MÔN: ... ...

Top 5: giáo trình hoá sinh đại cương - Tài liệu text - 123doc

Tác giả: text.123docz.net - Nhận 140 lượt đánh giá
Tóm tắt: BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠOTRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘINGÔ XUÂN MẠNH (CHỦ BIÊN), LẠI NGỌC HÀ,ðẶNG THÁI HẢI, NGUYỄN VĂN KIỆMGIÁO TRÌNHHOÁ SINH ðẠI CƯƠNGHà Nội - 2009LỜI NÓI ðẦUTrong những năm cuối của thế kỷ XX và ñầu thế kỷ XXI loài người ñã và ñang chứngkiến những thành tựu to lớn do các ngành công nghệ mũi nhọn (Công nghệ tin học, Côngnghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ năng lượng mới) ñem lại. Trong số. cácngành công nghệ mũi nhọn Công nghệ sinh học (Biotechnology) là ngành công
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ñó các Ri là các mạch bên của aminoacid. 1.1.2. Chức năng sinh học. Protein là nền tảng về cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật ...Trong ñó các Ri là các mạch bên của aminoacid. 1.1.2. Chức năng sinh học. Protein là nền tảng về cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật ... ...