Chủ đề: magazin

Có 1 bài viết

magazin là gì - Nghĩa của từ magazin
magazin là gì - Nghĩa của từ magazin

magazin có nghĩa làMột thùng chứa được sử dụng để giữ vòng của đạn dược. Nó có thể được cố định hoặc có thể tháo rời. Chúng có thể được ...