Top 7 cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cơ cần viết hoa không 2023

Top 1: Một số quy định về thể thức và viết hoa trong văn bản hành chính

Tác giả: sav.gov.vn - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Đặc biệt Thông tư quy định khá chi tiết về viết hoa trong văn bản hành chính. Theo Thông tư, phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Lề của trang văn bản được định với lề trên: cách mép trên từ 20 - 25mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm;. Lề trái: cách mép trái
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 6, 2011 · Về cỡ chữ, Thông tư có quy định Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ ...8 thg 6, 2011 · Về cỡ chữ, Thông tư có quy định Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ ... ...

Top 2: Quyết định 09/1998/QĐ-VPCP Quy định viết hoa trong văn bản ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: . VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------. Số: 09/1998/QĐ-VPCP. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1998. QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦBỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 50/CP, ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ; Trong khi Nhà nước chưa có quy định về chuẩn hóa viết hoa trong tiếng Việt; để bảo đảm c
Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ví dụ: - Quốc hội;. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;. - Hội đồng ...b) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ví dụ: - Quốc hội;. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;. - Hội đồng ... ...

Top 3: 5 trường hợp phải viết hoa theo quy định mới của Chính phủ

Tác giả: stnmt.kontum.gov.vn - Nhận 203 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 30 về công tác văn thư. Đi kèm theo nghị định là các phụ lục, trong đó nêu rõ 5 trường hợp viết hoa kèm hướng dẫn chi tiết trong từng trường hợp.I.Viết hoa vì phép đặt câuViết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một. câu hoàn chỉnh: Sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng.II.Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người1. Tên người Việt Nama) Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ. riên
Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Trường hợp viết hoa đặc biệt: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, ... 2. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài.b) Trường hợp viết hoa đặc biệt: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, ... 2. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài. ...

Top 4: Từ Nhân dân cần được viết hoa trong các văn bản

Tác giả: tuyengiao.vn - Nhận 157 lượt đánh giá
Tóm tắt: (TG) - Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Hiến pháp 2013). So với các bản Hiến pháp trước đó thì Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới về cấu trúc; về các quy định;… tuy nhiên có một điểm mới xuyên suốt đó là khi đề cập đến Nhân dân thì từ “Nhân dân” luôn được viết hoa (48 từ), đây là điểm khác biệt nhất, đây là lần đầu tiên hai từ “Nhân dân” được viết. hoa một cách trang trọn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 8, 2021 · (TG) - Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa ...26 thg 8, 2021 · (TG) - Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa ... ...

Top 5: Quốc hiệu, tiêu ngữ trong văn bản hành chính của các cơ quan, đơn ...

Tác giả: lawnet.vn - Nhận 233 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quốc hiệu, tiêu ngữ trong văn bản hành chính của các cơ quan, đơn vị trong quân đội được trình bày như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Anh, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quốc hiệu, tiêu ngữ trong văn bản hành chính của các cơ quan, đơn vị trong quân đội được trình bày như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban. biên tập. Xin chân thành
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... cơ quan, đơn vị trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau: 1. Thể thức. a) Quốc hiệu ghi trên văn bản: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.... cơ quan, đơn vị trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau: 1. Thể thức. a) Quốc hiệu ghi trên văn bản: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”. ...

Top 6: Thêm nhận thức về 6 chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” trong Quốc ...

Tác giả: soctrang.dcs.vn - Nhận 349 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quốc hiệu là tên gọi chính thức của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam từ 1945 đến nay (từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vẫn không thay đổi nội dung và hình thức trình bày; chỉ càng ngày càng được nhận thức đầy đủ bản chất và ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, trọng đại. Sắc lệnh Luật số 50 ngày 9/10/1945, văn bản luật đầu tiên có
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 9, 2020 · Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam từ 1945 đến nay (từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...1 thg 9, 2020 · Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam từ 1945 đến nay (từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... ...

Top 7: Mọi hợp đồng đều phải có quốc hiệu, tiêu ngữ? - LuatVietnam

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: Văn bản nào bắt buộc có tiêu ngữ, quốc hiệu?. Không có tiêu ngữ, quốc. hiệu, hợp đồng có bị vô hiệu? Mọi hợp đồng bắt buộc phải có quốc hiệu, tiêu ngữ? (Ảnh minh họa) Với một số loại hợp đồng, hình thức của hợp đồng là một trong những yêu cầu bắt buộc. Vậy liệu có phải mọi hợp đồng đều phải có tiêu ngữ, quốc hiệu hay không? Văn bản nào bắt buộc có tiêu ngữ, quốc hiệu?Quốc hiệu, tiêu ngữ là một trong những thành phần chính của văn bản hành chính theo. khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 2, 2021 · ... công việc của các cơ quan, tổ chức. Cụ thể: - Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 - 13 ...10 thg 2, 2021 · ... công việc của các cơ quan, tổ chức. Cụ thể: - Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 - 13 ... ...