Chủ đề: Gi��

Có 20 bài viết

Top 12 cửa hàng homefood Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 12 cửa hàng homefood Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Có tổng 106 đánh giá về Top 12 cửa hàng homefood Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 Homefood 100 đánh giá Địa chỉ: 90 ...

Top 20 cửa hàng addias tphcm Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng addias tphcm Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng addias tphcm Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Adidas Store 182 ...

Top 7 cửa hàng anh đức Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 7 cửa hàng anh đức Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 7 cửa hàng anh đức Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Chùa QUẢNG ...

Top 3 cửa hàng benelli Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 3 cửa hàng benelli Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 3 cửa hàng benelli Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả BENELLI VIET NAM 132 ...

Top 20 cửa hàng apple 179 Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng apple 179 Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Có tổng 1250 đánh giá về Top 20 cửa hàng apple 179 Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 Lucas Combo - Phụ kiện Macbook và Apple 293 đánh ...

Top 20 cửa hàng lookkool Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng lookkool Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng lookkool Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả FPT Shop 74 đánh ...

Top 20 cửa hàng hanvico Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng hanvico Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng hanvico Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Vua Nệm 41 đánh ...

Top 20 cửa hàng massage Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng massage Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng massage Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Massage Anh Đào 22 ...

Top 20 cửa hàng an phú Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng an phú Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng an phú Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả FPT Shop 74 đánh ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - đề số 3 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - đề số 3 có lời giải chi tiết

Ví dụ: Chùa Tây phương là nơi tập trung nhiều pho tượng có giá trị. Các pho tượng dựa theo đề tài trong sự tích Đạo Phạt nhưng vẫn thể hiện những con ...

Đề bài - bài 10 trang 104 sbt toán 9 tập 1
Đề bài - bài 10 trang 104 sbt toán 9 tập 1

Cho một tam giác vuông. Biết tỷ số hai cạnh góc vuông là (3 : 4) và cạnh huyền là (125cm). Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc ...

Đề bài - bài 4 trang 95 tài liệu dạy – học toán 9 tập 1
Đề bài - bài 4 trang 95 tài liệu dạy – học toán 9 tập 1

(begin{array}{l}b = c.cot widehat C = 12.cot {30^o} approx 20,78,,(cm)c = a.sin widehat C Rightarrow a = dfrac{c}{{sin widehat C}} = dfrac{{12}}{{sin {{30}^o}}} = ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - đề số 5 - chương 5 - đại số và giải tích 11
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - đề số 5 - chương 5 - đại số và giải tích 11

(begin{array}{l}f(x) = {left( {dfrac{{5x - 1}}{{2x}}} right)^prime } = dfrac{2}{{4{x^2}}}f(x) le 0 Leftrightarrow dfrac{2}{{4{x^2}}} le 0TXD:D = Rbackslash left{ 0 ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - đề số 3 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - đề số 3 có lời giải chi tiết

- Nhà Lý chỉ lo ăn chơi xa hoa, bất lực, không chăm lo đến đời sống của nhân dân, làm cho nhân dân đói khổ, bất mãn và nổi dậy khởi nghĩa. Các thế lực ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết

Tính chất ác liệt của chiến lược Chiến tranh cục bộ thể hiện ở chỗ vừa tiêu diệt quân chủ lực của ta, vừa bình định miền Nam, vừa phá hoại miền ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 3 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 3 có lời giải chi tiết

- Sau chiến thắng Việt Bắc, ta có thêm điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết

Ngày 18-2-1946, thực dân Pháp kí với chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa Pháp. Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán với Pháp, tạm thời hòa ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản (1929) đã phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng theo khuynh hướng vô sản. Tuy nhiên, ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 7 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 7 có lời giải chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận họp tại Véc-xai (1919) để phân chia thành quả chiến tranh. Thay mặt những người Việt Nam yêu ...

Đề bài - bài 7 trang 69 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 7 trang 69 sgk toán 9 tập 1

+) Dùng dấu hiệu: tam giác có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh đó là tam giác vuông để chứng minh tam giác vuông. Đề bài ...