Bài tập chương thanh chịu lực phức tạp năm 2024

Uploaded by

Mẫn Minh

0% found this document useful (0 votes)

33 views

92 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

33 views92 pages

Chương 6 - Thanh Chịu Lực Phức Tạp

Uploaded by

Mẫn Minh

Jump to Page

You are on page 1of 92

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập chương thanh chịu lực phức tạp năm 2024

Excel tính kết cấu: Cột, dầm, sàn, vách, cầu thang, móng đơn, móng cọc, móng bằng, móng bè, kết cấu thép, xà gồ, tính liên kết, tính sàn deck, tính cầu trục, tính động đất, tính tải trọng theo TCVN 2737-2023...

Trạng thái ứng suất – Đây là khái niệm cốt lõi của Sức bền vật liệu. Bài tập phần này thường có tính hàn lâm nhưng Read More »

 • Video: Quá trình đổ sập 1 toà nhà

  10:21 am By admin Dưới đây là video mô tả quá trình đổ sập 1 tòa nhà lớn. Ban đầu trong rất bình thường nhưng thật là nguy hiểm. Hãy Read More »
 • Bài 17 – Bài tập Ổn định 2

  10:45 pm By admin Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây Tặng bạn nhiều video về Read More »
 • Bài 16 – Bài tập Ổn định

  8:28 am By admin Ổn định nói chung và ổn định của kết cấu chịu nén nói riêng. Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT Read More »
 • Bài 15 – Hệ siêu tĩnh

  8:27 am By admin Bài tập số 15, chương Hệ siêu tĩnh, Sức bền vật liệu 2, bài toán tính toán các thông số như phản lực liên kết, nội Read More »
 • Information
 • AI Chat Was this document helpful? Was this document helpful?
  Bài tập chương thanh chịu lực phức tạp năm 2024
  BÀI TẬP CHƯƠNG 6 : THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP. Bài 1: Kẹp được từ các thanh sắt uốn AB và AC, được nối với nhau tại A. Nếu nó tác dụng một lực nén tại C và B để ép hai miếng gỗ là 220 N. Hãy xác định ứng suất nén tối đa trong kẹp tại mặt cắt a-
 • Biết rằng đinh ốc EF chỉ chịu một lực kéo dọc theo trục của nó. Bài 2: Một khớp nối chịu lực như hình vẽ bên. Tính ứng suất pháp tại điểm A và B của mặt cắt a-a. Biết thanh có tiết diện mặt cắt ngang hình chữ nhật có kích thước như Hình vẽ. Bài 3: Vít của kẹp tạo ra một lực ép là 500 N lên các khối gỗ. Xác định ứng suất pháp lớn nhất phát sinh trên mặt cắt a-a. Biết tiết diện của mặt cắt a-a là hình chữ nhật có kích thước 5 cm x 3,5 cm.
 • Home
 • My Library
 • Ask AI