uncle willys diving well là gì - Nghĩa của từ uncle willys diving well

uncle willys diving well có nghĩa là

Một thuật ngữ tiếng lóng cho âm đạo, dịp được sử dụng bởi xã hội của hút thuốc thùng.

Thí dụ

Tôi đã nói với Sally rằng tôi sẽ khám phá chú Willy lặn.Cô ấy nhìn tôi và bỏ đi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết uncle willys diving well là gì - Nghĩa của từ uncle willys diving well