Top 30 unit 2 urbanisation trắc nghiệm 2022

1. Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 (có đáp án): Urbanisation. Nội dung text: Bài tập Tiếng Anh Lớp 12: Unit 2: Urbanization - Key. Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây. Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation. GRAMMAR REVIEW .

Top 1: Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 (có đáp án): Urbanisation

Tác giả: vietjack.com - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 chương trình thí điểm gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12. Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Quảng cáo Question 1: A. emigrate  &
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 chương trình thí điểm gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án ... ...

Top 2: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 12 Urbanisation - VnDoc.com

Tác giả: vndoc.com - Nhận 148 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 12 Urbanization · 1. The rapid ____ of rural population to urban places give rise to housing ... ...

Top 3: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation - VnDoc.com

Tác giả: vndoc.com - Nhận 171 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation Vocabulary and Grammar có đáp án gồm 30 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện ... ...

Top 4: Trắc nghiệm Writing Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation.pdf (Lớp ...

Tác giả: tailieuvang.com - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: 7118 KB01Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 MỚI THEO UNIT. UNIT 1: LIFE STORIES. Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in. meaning to each of the following questions.. Question 1: There was an upward trend in the demand for labor force.. A. The demand for labor force declined.. B. The demand for labor force increased.. C. The dema
Khớp với kết quả tìm kiếm: Download file Trắc nghiệm Writing Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation.pdf free (Tiếng Anh 12 mới, tiếng anh 12 mới unit 2, ôn tập tiếng anh 12 mới unit 2, ... ...

Top 5: Trắc nghiệm Reading Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation.pdf ...

Tác giả: tailieuvang.com - Nhận 161 lượt đánh giá
Tóm tắt: 5119 KB03Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 MỚI THEO UNIT. UNIT 1: LIFE STORIES. Bài 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate. the correct answer to each of the questions.. The increase in urbanization causes different problems. Air and water pollution are. amongst the major issue we have to tackle.. In the first place, cars, factories
Khớp với kết quả tìm kiếm: Download file Trắc nghiệm Reading Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation.pdf free (Tiếng Anh 12 mới, Bài tập tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation, Bài tập Unit 2 ... ...

Top 6: Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation

Tác giả: seongay.com - Nhận 147 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in ... ...

Top 7: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation

Tác giả: khotrithucso.com - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: KHOTRITHUCSO.COM Khotrithucso.com là thư viện nội dung số khổng lồ bao gồm: tài liệu, ebook, khóa học, ứng dụng, file, audio, ... Các nội dung trên Kho tri thức số được phân loại thành các cấp độ đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương. Thành viên thuộc loại nào sẽ truy cập được nội dung loại đó và các loại có cấp độ thấp hơn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 1 ... ...

Top 8: Bài Tập Trắc Nghiệm Reading Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2 Urbanisation

Tác giả: biancoscudati.net - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: The increase in urbanization causes different problems. Air and water pollution are amongst the major issue we have to tackle.Bạn đang xem: Trắc nghiệm reading tiếng anh lớp 12 unit 2 urbanisationIn the first page, cars, factories and burning waste emit dangerous gases that change the air quality in our cities and pose threats to our heath. Dangerous gases such as carbon dioxide and nitrogen oxides cause respiratory diseases, for instant, bronchitis and asthma. Those are also proved to have lon
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 3, 2022 — TRẮC NGHIỆM READING TIẾNG ANH LỚP 12 UNIT 2 URBANISATION. The increase in urbanization causes ... ...

Top 9: Câu hỏi trắc nghiệm unit 2: Urbanisation - Vnkienthuc

Tác giả: vnkienthuc.com - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: Unit 2 với chủ đề urbanisation (đô thị hoá) có rất nhiều từ vựng và cấu trúc khác nhau đặc biệt là cấu trúc thức giả định. Để củng cố và trau dồi vốn từ cũng như ngữ pháp, mời các bạn cùng tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm unit 2: Urbanisation. . Câu hỏi trắc nghiệm unit 2: Urbanisation​. 1. It is necessary that you ____ able to come with us.. A. are B. be C. being D. to be 2. I suggest that Peter ____ the directions carefully before assembling the bicycle.. A. read B. reading C. reads D. to
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 10, 2021 — Unit 2 với chủ đề urbanisation (đô thị hoá) có rất nhiều từ vựng và cấu trúc khác nhau đặc biệt là cấu trúc thức giả định. ...

Top 10: Top 10 bài kiểm tra tiếng anh 12 unit 2: urbanisation 2022 - Thả Rông

Tác giả: tharong.com - Nhận 166 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Top 7: Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation số 2 - The Forest Soul — Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 12, 2021 — Trắc nghiệm tiếng Anh ... ...

Top 11: Bài tập unit 2: urbanisation tiếng anh mới 12 có lời giải

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 153 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập trắc nghiệm unit 2: urbanisation có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp đủ các dạng bài tập môn tiếng anh mới lớp 12. ...

Top 12: Top 18 bài tập trắc nghiệm unit 2 lớp 12 urbanisation hay nhất 2022

Tác giả: phohen.com - Nhận 157 lượt đánh giá
Tóm tắt: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bài tập trắc nghiệm unit 2 lớp 12 urbanisation hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp: . . Tác giả:HỌC247 TV . Ngày đăng tải:2022-07-14 . Lượt xem :732076 . Độ phân giải video :1080p . Đánh giá video:2 ⭐ ( 25574 lượt đánh giá ) . Đánh giá cao nhất:5 ⭐ . Đánh giá thấp nhất:5 ⭐ . 1. Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 (có đáp án): Urbanisation . Tác giả:vietjack.com . Ngày đăng:10/4/2021 . Lượt xem:94610 .
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 7, 2022 — Tóm tắt: Bài viết về Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation - Bài …. Đang cập nhật... Khớp với kết quả tìm kiếm: ... ...

Top 13: TOP 40 câu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2 (có đáp án 2022)

Tác giả: vietjack.me - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trắc nghiệm Tiếng Anh Unit 2: Urbanization Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. definite B. demand C. present D. content Hiển thị đáp án  Đáp án: B Giải thích:A.   definite /ˈdefɪnət/ B.  present /ˈpreznt/C.   demand /dɪˈmɑːnd/ D.   content /ˈkɒntent/ Question 2: A. fixed B. provided C. related D. naked Hiển thị đáp
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc nghiệm Tiếng Anh Unit 2: Urbanization. Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D indicate the word whose underlined part differs from the other three ... ...

Top 14: Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Writing có đáp án - Haylamdo

Tác giả: haylamdo.com - Nhận 155 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Writing có đáp án chi tiết, chọn lọc giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 từ đó học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.. Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :Question 1: There was an upward trend in the demand for labor force.. A. The demand for labor force declined B. The demand for labor force increased C. The demand for labor force reduced. D. The
Khớp với kết quả tìm kiếm: B. The rapid urbanization is consequent of many serious problems like the growth of slums. C. The rapid urbanization is created by many serious problems such as ... ...

Top 15: Trắc nghiệm Reading Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation - Bài tập ...

Tác giả: mc.gos.com.vn - Nhận 210 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh 12 mới theo Unit, tài liệu bài tập trắc nghiệm tiếng Anh Reading part Unit 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng ... ...

Top 16: unit 2: urbanisation trắc nghiệm hoc360 - TopList #Tag - Hỏi Đáp

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 173 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án. Bộ 31 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit ... ...

Top 17: Bài tập Tiếng Anh Lớp 12: Unit 2: Urbanization - Key - DeThi.edu.vn

Tác giả: dethi.edu.vn - Nhận 149 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh Lớp 12: Unit 2: Urbanization - Key", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên Tài liệu đính kèm:bai_tap_tieng_anh_lop_12_unit_2_urbanization_key.docx Nội dung text: Bài tập Tiếng Anh Lớp 12: Unit 2: Urbanization - KeyUnit 2. URBANIZATION - KEY PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW A. VOCABULARY - industrialization /ɪnˌdʌstriələˈzeɪʃən/ (n.): sự cơng nghiệp hĩa - accelerate /əkˈseləreɪt/ (v): làm gia tăng, tăng tốc - in anticipation of
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Tiếng Anh Lớp 12: Unit 2: Urbanization - Key: Unit 2. URBANIZATION - KEY PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW A. VOCABULARY - industrialization ... ...

Top 18: [Sách Giải] Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar

Tác giả: sachgiaibaitap.com - Nhận 218 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây. Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. Question 1: She’s a down-to-earth woman with no pretensions.. A. ambitiousB. creative . C. idealistic D. practical . Đáp án: D. Từ mới: Down-to-earth = practical (thực tế) . Question 2: It is crucial that urban people not look down on rural areas A. evilB. optional . C. unnecessary D. vital . Đáp án: D. T
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar ... Unit 2: Urbanisation ... Question 2: It is crucial that urban people not look down on rural areas. ...

Top 19: Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2 Urbanisation

Tác giả: hecap.org - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: ... 25,12cm/s B  25,12cm/s C 12, 56cm/s D12, 56cm/s Câu 24: Mộtvậtdao động điều hồcóphương trình dao động x = 5cos(2  t +  /3)(cm) Lấy  = 10 Gia tốcvật cóli độ x = 3cm A -12cm/s2 B -120 cm/s2 ... Mộtvậtdao động điều hòatheophương trình x = Acos  t Thời điểm gia tốcvật cóđộ lớn nửa gia tốc cực đại là: A T/4 B 5T /12C T/6 D T /12b Khoảng thời gian Câu 37: Mộtvậtdao động điều hồcó... đàn hồi tác dụng lênvậtlò xocóchiều dài ngắncógiá trị nhỏ B Lực đàn hồi tác dụng lênvậtlò xocóchiều dài cực đạ
Khớp với kết quả tìm kiếm: TRẮC NGHIỆM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 12 UNIT 2 URBANISATION. 14/11/2021 ... 25,12cm/s B 25,12cm/s C 12, 56cm/s D 12, 56cm/s Câu 24: Một đồ dao động điều ... ...

Top 20: [Live] Trắc nghiệm+tổng ôn Unit 2 URBANIZATIONT Tiếng anh 12(CT ...

Tác giả: m.youtube.com - Nhận 117 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Để ôn tập các từ vựng và ngữ pháp có trong Unit 2, mời các em làm đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 2 Looking Back Tiếng Anh ... ...

Top 21: Unit 2 lớp 12: Urbanisation-Looking Back - eLib.vn

Tác giả: amp.elib.vn - Nhận 121 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation; trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm Unit 2 - VnDoc.com; SGK Tiếng Anh 12 Mới - Loigiaihay; Unit 2 ... ...

Top 22: Bài tập tiếng anh 12 thí điểm unit 2 | Lội-suối.vn

Tác giả: xn--li-sui-mm8b8b.vn - Nhận 142 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 6, 2022 — Exercise 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the ... ...

Top 23: Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation - Tip.edu.vn

Tác giả: tip.edu.vn - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Nối tiếp chuyên đề ôn tập nâng cao tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh Unit 2 Urbanisation – Đô Thị Hóa có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 12 nhắc lại lý thuyết Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 2 Urbanisation hiệu quả. Đề luyện tập nâng cao tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 12 sách mới do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 12 nâng cao được
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 5, 2022 — TEXTBASED EXERCISENEW CURRICULUM TEXTBOOK BASED PRACTICE TEST UNIT 2 URBANIZATIONS Đỗ B ... ...

Top 24: Đề kiểm tra luyện tập môn Tiếng Anh lớp 12 - Unit 2: Urbanisation

Tác giả: loga.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: NEW CURRICULUM TEXTBOOK-BASED PRACTICE TEST UNIT 2: URBANIZATIONS Đỗ Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – HYPERLINK "http://www.violet.vn/quocbinh72" www.violet.vn/quocbinh72 Trang PAGE \* MERGEFORMAT 1Unit 2. URBANISATIONPart I. PHONETICS Exercise 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. none B. phone C. stone D. zone 2. A. life B. like C. live D. lively 3. A
Khớp với kết quả tìm kiếm: Viet Nam needs to reshape its urbanization process to create more efficient cities - cities that have sufficient population densities are well connected ... ...

Top 25: Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 12 mới - Reading - HOC247

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 150 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem ngay video Tiếng anh lớp 12 - Unit 2: Urbanisation - Grammar. ... 23/07/2022 0. 7 Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luyện từ và câu lớp 4 mới nhất. ...

Top 26: Tiếng anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – Grammar

Tác giả: sgkphattriennangluc.vn - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Home - Video - Tiếng anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – GrammarPrev Article Next Article. Khóa học tiếng anh lớp 12 được giáo viên giảng dạy, phân tích cụ thể và dễ hiểu giúp các em tiếp thu một cách tốt nhất. Chúc các …. source. Xem ngay video Tiếng anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – Grammar Khóa học tiếng anh lớp 12 được giáo viên giảng dạy, phân tích cụ thể và dễ hiểu giúp các em tiếp thu một cách tốt nhất. Chúc các …. “Tiếng anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – Grammar “, được lấy từ ng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giảng Unit 2 Urbanisation của môn Tiếng Anh lớp 12 mới sau đây sẽ giúp các em tìm ... Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Getting Started - Khởi động ... ...

Top 27: Unit 2 lớp 12 sách mới: Urbanisation - Language, Reading, Speaking ...

Tác giả: marvelvietnam.com - Nhận 231 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tag: Tiếng Anh 12 Unit 2 Sach Moi. Bài giảng Unit 2 Urbanisation của môn Tiếng Anh lớp 12 mới sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề về Đô thị hóa qua các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bên cạnh giúp các em nắm vững lý thuyết, HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm để các em luyện tập. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Đô thị hóa sẽ giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới Unit 2 có đáp án dưới đây được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 12 kiểm tra kiến thức Ngữ pháp ... ...

Top 28: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation - Bài tập ...

Tác giả: khoahocvietnam.com - Nhận 220 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation có đáp án — Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation. Trắc nghiệm Reading Tiếng Anh lớp 12 ... ...

Top 29: Reading Unit 2 lớp 12 sách mới - Bất Động Sản ABC Land

Tác giả: abcland.vn - Nhận 116 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Hướng dẫn Soạn Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới do VnDoc.com tổng hợp giúp các em học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt tất cả các bài tập trong các lesson Unit 2 Urbanisation SGK tiếng Anh lớp 12 chương trình mới của bộ GD&ĐT hiệu quả. Tổng hợp lý thuyết & bài tâp tiếng Anh unit 2 Urbanisation lớp 12 bao gồm Lý thuyết Từ mới – Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh 12 unit 2 Urbanisation, Giải SGK tiếng Anh lớp 12 tập 1 unit 2 Urbanisation toàn bộ 6
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 2, 2022 — (BT tiếng Anh lớp 12) Unit 2: Urbanization – Part 1: Vocabulary & Grammar review(BT tiếng Anh lớp 12) Unit 2: Urbanization – Part 1: ... ...

Top 30: (BT tiếng Anh lớp 12) Unit 2: Urbanization – Part 1: Vocabulary ...

Tác giả: tracnghiemtienganh.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: – industrialization /ɪnˌdʌstriələˈzeɪʃən/ (n.): sự công nghiệp hóa. – accelerate /əkˈseləreɪt/ (v): làm gia tăng, tăng tốc. – in anticipation of something: để dành cho, để đề phòng, lường trước. – urbanization /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃən/ (n.): sự đô thị hóa. – pressurize /ˈpreʃəraɪz/ (v): nén, gây áp lực. – result in (v) = bring about, cause: gây ra, dẫn đến. – sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/ (n.): điều kiện vệ sinh. – irrigation /ˌɪrɪˈgeɪʃən (n): sự tưới tiêu. – slum /slʌm/ (n): khu nhà ổ chuột. – insufficient
Khớp với kết quả tìm kiếm: N/A ...