Top 1 cửa hàng uala rogo Huyện Bảo Thắng Lào Cai 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng uala rogo Huyện Bảo Thắng Lào Cai 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Cửa Hàng Thương Nghiệp Bảo Thắng

8 đánh giá
Địa chỉ: Đường 19/5, Thị Trấn Phố Lu, H.Bảo Thắng,TT. Phố Lu,Bảo Thắng,Lào Cai, Việt Nam
Liên lạc: 02143862263

Xin chào mọi người mình là Dương, và mình đang muốn trở thành một hướng dẫn viên địa phương, và mình bắt đầu đi trải nhiệm những địa điểm thú vị, trên mảnh đất Lào Cai thân thuộc này.
Và mình đã dừng chân tại đây Cửa hàng đồ da dụng giá bình dân vừa túi người dùng

Bán hàng khá chuyên nghiệp

Vị trí quá ổn

Ok

(Bản dịch của Google) Tốt

(Bài đánh giá gốc)
Good

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng uala rogo Huyện Bảo Thắng Lào Cai 2022