Top 1 cửa hàng g kitchen Thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng g kitchen Thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Congdong Food

Địa chỉ: shophouse 21 sảnh E2 toà nhà ecohome,Phúc Lợi,Long Biên,Hà Nội, Việt Nam
Liên lạc: 0915163456
Website: https://www.gkitchen.com/