Tinh mắt tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ observantly tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

observantly
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ observantly

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

observantly tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ observantly trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ observantly tiếng Anh nghĩa là gì.

observantly

* phó từ
- tinh mắt, tinh ý

Thuật ngữ liên quan tới observantly

 • current sensitivity tiếng Anh là gì?
 • circumbuccal tiếng Anh là gì?
 • fiery tiếng Anh là gì?
 • exertion tiếng Anh là gì?
 • grabbly tiếng Anh là gì?
 • alligator pear tiếng Anh là gì?
 • readjusting tiếng Anh là gì?
 • unconstraint tiếng Anh là gì?
 • moderating tiếng Anh là gì?
 • chieftainship tiếng Anh là gì?
 • verboseness tiếng Anh là gì?
 • viameter tiếng Anh là gì?
 • stage-hand tiếng Anh là gì?
 • questioned tiếng Anh là gì?
 • shredder tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của observantly trong tiếng Anh

observantly có nghĩa là: observantly* phó từ- tinh mắt, tinh ý

Đây là cách dùng observantly tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ observantly tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

observantly* phó từ- tinh mắt tiếng Anh là gì?
tinh ý

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tinh mắt tiếng Anh là gì