Tiểu thư tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ soubrettes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

soubrettes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ soubrettes

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

soubrettes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ soubrettes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ soubrettes tiếng Anh nghĩa là gì.

soubrette /su:'bret/

* danh từ
- cô nhài, cô hầu (trong kịch, thường là người đánh mối đưa duyên cho các tiểu thư)

Thuật ngữ liên quan tới soubrettes

 • unhopeful tiếng Anh là gì?
 • upsetting tiếng Anh là gì?
 • habaneras tiếng Anh là gì?
 • carnally tiếng Anh là gì?
 • wing-sheath tiếng Anh là gì?
 • distracted tiếng Anh là gì?
 • parodying tiếng Anh là gì?
 • needle-craft tiếng Anh là gì?
 • unspoilt tiếng Anh là gì?
 • trousering tiếng Anh là gì?
 • flying fox tiếng Anh là gì?
 • Veblen effect tiếng Anh là gì?
 • ranching tiếng Anh là gì?
 • applecart tiếng Anh là gì?
 • tired out tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của soubrettes trong tiếng Anh

soubrettes có nghĩa là: soubrette /su:'bret/* danh từ- cô nhài, cô hầu (trong kịch, thường là người đánh mối đưa duyên cho các tiểu thư)

Đây là cách dùng soubrettes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ soubrettes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

soubrette /su:'bret/* danh từ- cô nhài tiếng Anh là gì?
cô hầu (trong kịch tiếng Anh là gì?
thường là người đánh mối đưa duyên cho các tiểu thư)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tiểu thư tiếng Anh là gì