Tên Nốt nhạc bài Nhạc rừng

Hợp âm ca khúc
Nhạc rừng

Cúc [F] cu, Cúc cu, chim rừng ca trong nắng Im [Gm] nghe, im nghe, ve [C7] rừng kêu liên [F] miên Rừng [F] hát gió lay trên cành [Dm]...

Nghe bài hát

Thanh Thúy F

Thanh Ngọc & Đông Quân G

Thanh Lan F

Thu Giang & Kim Khánh F

Đức Cần F

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tên Nốt nhạc bài Nhạc rừng