Tên hiện thị gmail không có

Bạn có thể thay đổi tên liên kết với địa chỉ email của mình.

Quan trọng: Tên liên kết với địa chỉ email của bạn không phải là tên người dùng của bạn. Bạn không thể thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email của mình.

Cách đổi tên

Ví dụ: nếu kết hôn thì bạn có thể thay đổi từ tên "Lisa Brown" tại địa chỉ thành "Lisa Jones" tại địa chỉ . 

Quan trọng: Bạn không thể thay đổi tên trong ứng dụng Gmail.

Tạo địa chỉ email mới

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email, hãy đăng ký địa chỉ mới. Sau khi đăng ký địa chỉ mới, bạn có thể chuyển các email và danh bạ từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

Ai đó đang sử dụng nhãn hiệu của tôi

Nếu bạn tin rằng ai đó đã tạo địa chỉ Gmail bằng tên bạn đã đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với họ để giải quyết vấn đề. Rất tiếc, Google không giám sát hoặc kiểm soát các địa chỉ email do người dùng Gmail chọn.

Bài viết liên quan

 • Thay đổi tên Tài khoản Google và các thông tin khác.
 • Tự động chuyển tiếp thư đến vào tài khoản mới
 • Xuất danh bạ cũ, sau đó nhập danh bạ vào địa chỉ mới.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Những người khác sử dụng các dịch vụ của Google có thể thấy tên và ảnh hồ sơ của bạn, kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tên khác trên kênh YouTube, mọi thay đổi bạn thực hiện cho tên Tài khoản Google sẽ không được phản ánh trên YouTube. Tìm hiểu thêm về tên kênh YouTube của bạn tại đây.

Nếu bạn thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của mình trên Google, thì việc này sẽ không thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn trên YouTube. 

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt

  của thiết bị.

 2. Nhấn vào Google

  Quản lý Tài khoản Google của bạn
  Thông tin cá nhân.

 3. Trong phần "Thông tin cơ bản", hãy nhấn vào Ảnh. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 4. Nhấn vào Đặt ảnh hồ sơ. Chụp hoặc chọn một ảnh hồ sơ mới, sau đó kéo ảnh đó vào giữa hình vuông.

Mẹo: Bạn có thể nhấn và chỉnh sửa ảnh hồ sơ của mình ở hầu hết những nơi ảnh đó xuất hiện.

Chỉnh sửa tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.
 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt

  của thiết bị.

 2. Nhấn vào Google 

   Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.

 4. Trong phần "Thông tin cơ bản", hãy nhấn vào Tên 

  Chỉnh sửa . Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 5. Nhập tên của bạn rồi nhấn vào Xong.

Sửa một tên cũ vẫn hiển thị

Nếu bạn đã đổi tên nhưng tên cũ vẫn hiển thị, hãy xoá bộ nhớ đệm và cookie.

Lưu ý quan trọng: Khi xoá cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web không phải của Google.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt

  của thiết bị.

 2. Nhấn vào Google 

   Quản lý Tài khoản Google của bạn.

 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.

 4. Trong phần "Thông tin cơ bản" hoặc "Thông tin liên hệ", nhấn vào thông tin mà bạn muốn thay đổi.

 5. Thực hiện thay đổi của bạn.

Thông tin chi tiết khác

Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.
 

Biệt hiệu

Để thêm, cập nhật hoặc xoá biệt hiệu, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân hoặc truy cập vào account.google.com. Nếu truy cập vào account.google.com, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấn vào Thông tin cá nhân.
 2. Ở bên phải tên của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng 
  .
 3. Bên cạnh "Biệt hiệu", hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa 
  .

Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh của mình vào tài khoản, bạn sẽ không xóa được. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người nhìn thấy ngày sinh đó.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể xem ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người khác sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát những người nhìn thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về tôi trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách mà Google sử dụng ngày sinh của bạn

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị giao diện sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn để hiển thị quảng cáo và nội dung đề xuất phù hợp với bạn. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.

Giới tính

Bạn có một số lựa chọn ở phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình. Bạn có thể:

 • Chỉ định giới tính của bạn
 • Chọn không chỉ định giới tính của bạn
 • Thêm một giới tính tùy chỉnh và chọn cách Google gọi bạn

Những người có thể xem giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người khác sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát những người nhìn thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về tôi trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính của bạn

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để cung cấp các dịch vụ của Google phù hợp với bạn hơn. Khi chỉ định giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Điều chỉnh các thông báo và văn bản khác cho phù hợp với cách gọi bạn. Ví dụ: những người có thể nhìn thấy giới tính của bạn sẽ thấy dòng chữ như "Gửi tin nhắn cho anh ấy" hoặc "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ định giới tính của mình, chúng tôi sẽ gọi bạn bằng các cụm từ trung tính, chẳng hạn như "Gửi tin nhắn cho họ".

Hồ sơ cơ bản

Hồ sơ cơ bản là phiên bản rút gọn của hồ sơ chính. Tính năng này giúp những người bạn chưa tương tác trong một dịch vụ của Google đảm bảo rằng họ đang tương tác với đúng người mà không để lộ hồ sơ đầy đủ của bạn. Ví dụ: hồ sơ cơ bản của bạn có thể giúp người nào đó trên Google Pay đảm bảo rằng họ gửi tiền cho đúng người nhận. Sau khi bạn tương tác với một người nào đó trong một dịch vụ của Google, họ có thể xem hồ sơ đầy đủ của bạn, bao gồm cả ảnh hồ sơ và họ của bạn.

Nội dung có trong hồ sơ cơ bản của bạn

Trong hồ sơ cơ bản, bạn có thể chọn:

 • Sử dụng tên trong hồ sơ chính hoặc tên rút gọn của bạn.
 • Hiện hoặc ẩn ảnh hồ sơ của bạn.

Cập nhật hồ sơ cơ bản của bạn

Mẹo: Để sử dụng hồ sơ cơ bản, bạn phải bật chế độ Chia sẻ tốt hơn trên Google trong phần cài đặt số điện thoại.

Thay đổi thông tin khác

Bài viết liên quan

 • Chính sách nội dung về thông tin "Giới thiệu về bản thân"

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?