Chủ đề: ratso

Có 1 bài viết

ratso là gì - Nghĩa của từ ratso
ratso là gì - Nghĩa của từ ratso

ratso có nghĩa làRatso là một từ viết tắt của Rip tất cả những thứ chết tiệt và được sử dụng bởi bất mãn cử tri bày tỏ mong muốn loại bỏ chính ...