Chủ đề: gostak

Có 1 bài viết

gostak là gì - Nghĩa của từ gostak
gostak là gì - Nghĩa của từ gostak

gostak có nghĩa làMột người xa cách với Doshes.Thí dụ