Chủ đề: collying

Có 1 bài viết

collying là gì - Nghĩa của từ collying
collying là gì - Nghĩa của từ collying

collying có nghĩa làCần sa ... Thuật ngữ Được sử dụng bởi Rastafarians và người JamaicaThí dụi và tôi sẽ hút thuốc một số collie mon :)collying có nghĩa ...