Chủ đề: Commit

Có 3 bài viết

Cherry picking nghĩa là gì
Cherry picking nghĩa là gì

Hái cherry (tiếng Anh: Cherry Picking) đề cập đến hành động lựa chọn các chứng khoán hàng đầu để đầu tư mà bỏ qua lượng lớn dữ liệu hoặc coi nhẹ các ...

Committed la gi
Committed la gi

Commit là động từ trong tiếng Anh có nghĩa là phó thác, ủy nhiệm, cam kết,...Từ commit trong tiếng Anh được sử dụng với rất nhiều nét nghĩa khác nhau. Cùng ...

commit death là gì - Nghĩa của từ commit death
commit death là gì - Nghĩa của từ commit death

commit death có nghĩa làKhi bạn được bảo phải tự mình đi cam kết cái chết sau đó bạn sẽ chết ngay lập tức.Thí dụBob: Go cam kết Deathpacito *Dabs * Jeffery: ...