Số electron tối đa trong các lớp m n lần lượt là

Bài viết gần đây

Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là


A.

B.

C.

D.

Hãy cho biết số electron tối đa trên các lớp K, L, M.

Các câu hỏi tương tự

Tượng trưng mỗi lớp electron bằng một đường tròn và mỗi electron bằng một chấm, hãy vẽ sơ đồ mô tả số electron tối đa trên các lớp K, L, M.

Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên :

- Phân lớp s.

- Phân lớp p.

- Phân lớp d.

- Phân lớp f.

Hãy cho nhận xét về quy luật của các số electron tối đa đó.

Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.

Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là

A. 8 và 18.       

B. 8 và 10.       

C. 18 và 10.       

D. 18 và 8. 

Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử X là

C. 8

D. 10

Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử X là

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử X là

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

Bài 8: Luyện tập chương I – Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết số electron tối đa: a) Trong các lớp K, L, M, N.

b) Trong các phân lớp s, p, d, f.

Hãy cho biết số electron tối đa:

a) Trong các lớp K, L, M, N.

b) Trong các phân lớp s, p, d, f.

Quảng cáo

a) Phân lớp K chứa tối đa 2 electron; phân lớp L chứa tối đa 8 electron, phân lớp M chứa tối đa 18 electron; phân lớp N chứa tối đa 32 electron.

b) Phân lớp s chứa tối đa 2 electron; phân lớp p chứa tối đa 6 electron, phân lớp d chứa tối đa 10 electron; phân lớp f chứa tối đa 14 electron.

18/06/2021 5,983

A. 8 và 18.       

Đáp án chính xác

Chọn ALớp L là lớp thứ 2, có số e tối đa là 2.22=8.Lớp M là lớp thứ 3, có số e tối đa là 2.32=18.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử F919 có số khối là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,684

Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,946

Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,929

Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu X1327. Trong nguyên tử X có

Xem đáp án » 18/06/2021 1,610

Hạt nhân của nguyên tử  C2965u có số nơtron là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,508

Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,299

Electron cuối cùng phân bố trong nguyên tử X là 3d8. Số electron lớp ngoài cùng của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,270

Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,253

Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,101

Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử C2963u và C2965u

Xem đáp án » 18/06/2021 1,032

Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là

Xem đáp án » 18/06/2021 713

Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau?

Xem đáp án » 18/06/2021 687

Nhận định nào đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 615

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 604

Những nhận định nào không đúng?

1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối.

3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.

Xem đáp án » 18/06/2021 525

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Số electron tối đa trong các lớp m n lần lượt là