Sách Bài tập Kỹ thuật điện

Bài tập kỹ thuật điện

45.000VND

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:
Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện
Chương 2: Dòng điện hình sin
Chương 3: Các phương pháp giải mạch sin xác lập
Chương 4: Mạch điện ba pha
Chương 5: Khái niệm chung về máy điện
Chương 6: Máy biến áp
Chương 7: Động cơ không đồng bộ
Chương 8: Máy điện đồng bộ
Chương 9: Máy điện một chiều.

còn 7 hàng

Bài tập kỹ thuật điện

45.000VND

Số lượng
Mua hàng
Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"
Add to Wishlist

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách Bài tập Kỹ thuật điện