ratso là gì - Nghĩa của từ ratso

ratso có nghĩa là

Ratso là một từ viết tắt của "Rip tất cả những thứ chết tiệt" và được sử dụng bởi bất mãn cử tri bày tỏ mong muốn loại bỏ chính phủ không hiệu quả hoặc không trung thực.

Thí dụ

Các ủy viên quận là một nhóm các kẻ ngốc vô dụng và cử tri cần RATSO trong các cuộc bầu cử sắp tới để khôi phục chính phủ trở lại với người dân!

ratso có nghĩa là

RIP Tất cả shit này
Xây dựng Thuật ngữ để loại bỏ các mặt hàng

Thí dụ

Các ủy viên quận là một nhóm các kẻ ngốc vô dụng và cử tri cần RATSO trong các cuộc bầu cử sắp tới để khôi phục chính phủ trở lại với người dân!

ratso có nghĩa là

RIP Tất cả shit này

Thí dụ

Các ủy viên quận là một nhóm các kẻ ngốc vô dụng và cử tri cần RATSO trong các cuộc bầu cử sắp tới để khôi phục chính phủ trở lại với người dân!