prom king là gì - Nghĩa của từ prom king

prom king có nghĩa là

Phiên bản nam của nữ hoàng The Prom.Thông thường một Guido hoặc Jock với "chàng trai tốt đẹp" thường xuyên.

Ví dụ

Cơ hội của tôi vì đã được bỏ phiếu vì Prom Vua là Slim đến không có, nhưng có hy vọng, phải không?ĐÚNG?!