oldie but a goldie là gì - Nghĩa của từ oldie but a goldie

oldie but a goldie có nghĩa là

Một cái gì đó cũ hoặc truyền thống, nhưng vẫn có giá trị hoặc vàng.A Cổ điển.

Thí dụ

Golfer #1: Này bạn đã từng chơi St.Andrew khóa học cũ? Golfer #2: Ugh, không tôi ước.Đó là một Oldie nhưng một Goldie.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết oldie but a goldie là gì - Nghĩa của từ oldie but a goldie