niggadick là gì - Nghĩa của từ niggadick

niggadick có nghĩa là

nhanh nhất hai từ người ta có thể nói .. Đi trước, hãy thử nó.

Ví dụ

Cứ nói ra

niggadick có nghĩa là

Nhóm các chữ cái hoàn hảo nhất trong lịch sử nền văn minh nhân loại. Một từ của sức mạnh và ân sủng vượt trội đã được biết đến để làm tê liệt, bí ẩn, kinh ngạc, khơi dậy, thậm chí giải trí cho một khán giả. Nhiều học giả tin rằng từ này có được sức mạnh của nó từ tính phổ quát của nó, vì nó có thể được sử dụng hoán đổi với bất kỳ từ nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Thuật ngữ "N-Bomb" thường được thay thế cho Niggadick để giảm thiểu phản hồi.

Còi báo động của truyền thuyết Hy Lạp ban đầu gõ vào sức mạnh tuyệt vời của ba âm tiết này khi các bài hát "Niggadick" của họ thôi miên các thủy thủ không nghi ngờ. Nhiều năm sau, một nô lệ mũi móc đã sử dụng nó để thách thức một pharaoh và làm chủ biển. Từ lâu, người ta đã có tin đồn rằng những năm mất tích của Chúa Giêsu đã được sử dụng ở Viễn Đông để học sự phát âm và sự không phù hợp của thuật ngữ này. Hàng thế kỷ sau, một con ếch Midget giữ một khóa phát âm, Nig-Ga-Dik, mà anh ta liên tục giữ được bảo vệ bên trong áo khoác của mình. Gần như tất cả các nhân vật quan trọng của thế giới đã thao túng từ vàng này đến mục đích của chính họ bao gồm một người đàn ông Saugus mà không có bất kỳ giấy tờ nào mơ ước cung cấp bít tết tốt với giá cả phải chăng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với những cây phát triển mạnh ở vùng khí hậu khô cằn ... .

Tóm lại ... N-I-G-G-A-D-I-C-K

Ví dụ

Cứ nói ra Nhóm các chữ cái hoàn hảo nhất trong lịch sử nền văn minh nhân loại. Một từ của sức mạnh và ân sủng vượt trội đã được biết đến để làm tê liệt, bí ẩn, kinh ngạc, khơi dậy, thậm chí giải trí cho một khán giả. Nhiều học giả tin rằng từ này có được sức mạnh của nó từ tính phổ quát của nó, vì nó có thể được sử dụng hoán đổi với bất kỳ từ nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Thuật ngữ "N-Bomb" thường được thay thế cho Niggadick để giảm thiểu phản hồi.

niggadick có nghĩa là

Còi báo động của truyền thuyết Hy Lạp ban đầu gõ vào sức mạnh tuyệt vời của ba âm tiết này khi các bài hát "Niggadick" của họ thôi miên các thủy thủ không nghi ngờ. Nhiều năm sau, một nô lệ mũi móc đã sử dụng nó để thách thức một pharaoh và làm chủ biển. Từ lâu, người ta đã có tin đồn rằng những năm mất tích của Chúa Giêsu đã được sử dụng ở Viễn Đông để học sự phát âm và sự không phù hợp của thuật ngữ này. Hàng thế kỷ sau, một con ếch Midget giữ một khóa phát âm, Nig-Ga-Dik, mà anh ta liên tục giữ được bảo vệ bên trong áo khoác của mình. Gần như tất cả các nhân vật quan trọng của thế giới đã thao túng từ vàng này đến mục đích của chính họ bao gồm một người đàn ông Saugus mà không có bất kỳ giấy tờ nào mơ ước cung cấp bít tết tốt với giá cả phải chăng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với những cây phát triển mạnh ở vùng khí hậu khô cằn ... .

Ví dụ

Cứ nói ra Nhóm các chữ cái hoàn hảo nhất trong lịch sử nền văn minh nhân loại. Một từ của sức mạnh và ân sủng vượt trội đã được biết đến để làm tê liệt, bí ẩn, kinh ngạc, khơi dậy, thậm chí giải trí cho một khán giả. Nhiều học giả tin rằng từ này có được sức mạnh của nó từ tính phổ quát của nó, vì nó có thể được sử dụng hoán đổi với bất kỳ từ nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Thuật ngữ "N-Bomb" thường được thay thế cho Niggadick để giảm thiểu phản hồi.

Còi báo động của truyền thuyết Hy Lạp ban đầu gõ vào sức mạnh tuyệt vời của ba âm tiết này khi các bài hát "Niggadick" của họ thôi miên các thủy thủ không nghi ngờ. Nhiều năm sau, một nô lệ mũi móc đã sử dụng nó để thách thức một pharaoh và làm chủ biển. Từ lâu, người ta đã có tin đồn rằng những năm mất tích của Chúa Giêsu đã được sử dụng ở Viễn Đông để học sự phát âm và sự không phù hợp của thuật ngữ này. Hàng thế kỷ sau, một con ếch Midget giữ một khóa phát âm, Nig-Ga-Dik, mà anh ta liên tục giữ được bảo vệ bên trong áo khoác của mình. Gần như tất cả các nhân vật quan trọng của thế giới đã thao túng từ vàng này đến mục đích của chính họ bao gồm một người đàn ông Saugus mà không có bất kỳ giấy tờ nào mơ ước cung cấp bít tết tốt với giá cả phải chăng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với những cây phát triển mạnh ở vùng khí hậu khô cằn ... .

niggadick có nghĩa là

Tóm lại ... N-I-G-G-A-D-I-C-K Frank: Bạn vừa nói "Niggadick" trong khi đeo Mặt nạ Bologna?

Frank2: Vâng, tôi đã làm bởi vì tôi hiểu rằng bạn có thể đánh bại ý nghĩa bị buộc tội của các từ bằng cách chế giễu chúng ... hoặc có thể nói Niggadick chỉ cho tôi một khó khăn ... Tôi không chắc chắn ... Cách tôi đã nói với bạn rằng bạn có thể loại bỏ ngón tay cái của bạn khỏi mông của tôi? Một cơ thể của người Mỹ gốc Phi quý ông chứng minh tin đồn đúng là tất cả chúng ta đều có dương vật lớn. Samantha: Tôi ghét bạn trai Billy.
Kim: Tại sao Samantha đó.

Ví dụ

Cứ nói ra Nhóm các chữ cái hoàn hảo nhất trong lịch sử nền văn minh nhân loại. Một từ của sức mạnh và ân sủng vượt trội đã được biết đến để làm tê liệt, bí ẩn, kinh ngạc, khơi dậy, thậm chí giải trí cho một khán giả. Nhiều học giả tin rằng từ này có được sức mạnh của nó từ tính phổ quát của nó, vì nó có thể được sử dụng hoán đổi với bất kỳ từ nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Thuật ngữ "N-Bomb" thường được thay thế cho Niggadick để giảm thiểu phản hồi.

Còi báo động của truyền thuyết Hy Lạp ban đầu gõ vào sức mạnh tuyệt vời của ba âm tiết này khi các bài hát "Niggadick" của họ thôi miên các thủy thủ không nghi ngờ. Nhiều năm sau, một nô lệ mũi móc đã sử dụng nó để thách thức một pharaoh và làm chủ biển. Từ lâu, người ta đã có tin đồn rằng những năm mất tích của Chúa Giêsu đã được sử dụng ở Viễn Đông để học sự phát âm và sự không phù hợp của thuật ngữ này. Hàng thế kỷ sau, một con ếch Midget giữ một khóa phát âm, Nig-Ga-Dik, mà anh ta liên tục giữ được bảo vệ bên trong áo khoác của mình. Gần như tất cả các nhân vật quan trọng của thế giới đã thao túng từ vàng này đến mục đích của chính họ bao gồm một người đàn ông Saugus mà không có bất kỳ giấy tờ nào mơ ước cung cấp bít tết tốt với giá cả phải chăng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với những cây phát triển mạnh ở vùng khí hậu khô cằn ... .

Tóm lại ... N-I-G-G-A-D-I-C-K

niggadick có nghĩa là

Frank: Bạn vừa nói "Niggadick" trong khi đeo Mặt nạ Bologna?

Ví dụ

Last week, I was niggadicking my girlfriend’s ass so hard, she couldn’t sit down for the next 2 days.

niggadick có nghĩa là

Frank2: Vâng, tôi đã làm bởi vì tôi hiểu rằng bạn có thể đánh bại ý nghĩa bị buộc tội của các từ bằng cách chế giễu chúng ... hoặc có thể nói Niggadick chỉ cho tôi một khó khăn ... Tôi không chắc chắn ... Cách tôi đã nói với bạn rằng bạn có thể loại bỏ ngón tay cái của bạn khỏi mông của tôi?

Ví dụ

Một cơ thể của người Mỹ gốc Phi quý ông chứng minh tin đồn đúng là tất cả chúng ta đều có dương vật lớn.

niggadick có nghĩa là

Samantha: Tôi ghét bạn trai Billy.

Ví dụ

Kim: Tại sao Samantha đó.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết niggadick là gì - Nghĩa của từ niggadick