like waving a corndog in the astrodome là gì - Nghĩa của từ like waving a corndog in the astrodome

like waving a corndog in the astrodome có nghĩa là

Khi âm hộ của một người phụ nữ rất lỏng lẻo, đến nỗi một người đàn ông không thể nhận được bất kỳ cảm giác nào từ giao hợp.

Thí dụ

Chết tiệt Crissygiống như vẫy một corndog trong astrodome!