jane lynch là gì - Nghĩa của từ jane lynch

jane lynch có nghĩa là

Diễn viên hài/nữ diễn viên hài hước nhất từng đi trên hành tinh.Hiện tại đóng vai chính trong cảm giác truyền hình "Glee", cô ấy đánh cắp mọi cảnh với một một lớp lót hài hước.

Thí dụ

Anh bạn, đó là gần như như hài hước như Jane Lynch!