jabarious là gì - Nghĩa của từ jabarious

jabarious có nghĩa là

Cái tên xinh đẹp và táo bạo này là tiếng Ả Rập và tiếng Swig (đúng vậy, hai ngôn ngữ) cho "mạnh mẽ". Có sức mạnh hoặc ảnh hưởng lớn. Có sức mạnh để thuyết phục. Được đánh dấu bằng khả năng chịu được căng thẳng mà không bị thiệt hại cấu trúc hoặc biến dạng. Không thể hiện sự yếu đuối hoặc không chắc chắn

Thí dụ

"Tôi sẽ không gấp, laydown hoặc faulter. Ý chí của tôi là Jabari, và tôi sẽ vượt qua."

jabarious có nghĩa là

Một đơn vị hỏi, tương đương với hai câu hỏi; thường không liên quan.

Thí dụ

"Tôi sẽ không gấp, laydown hoặc faulter. Ý chí của tôi là Jabari, và tôi sẽ vượt qua." Một đơn vị hỏi, tương đương với hai câu hỏi; thường không liên quan. "Giáo viên, tôi đã có một nửa Jabari ... Tôi có thể đi vệ sinh không?"

jabarious có nghĩa là

"Tôi có một Jabari. Khi nào bài tập về nhà đến hạn? Cái gì cho bữa trưa hôm nay?" (1) Swahili Word for can đảm một, cũng là một cái tên

Thí dụ

"Tôi sẽ không gấp, laydown hoặc faulter. Ý chí của tôi là Jabari, và tôi sẽ vượt qua." Một đơn vị hỏi, tương đương với hai câu hỏi; thường không liên quan. "Giáo viên, tôi đã có một nửa Jabari ... Tôi có thể đi vệ sinh không?" "Tôi có một Jabari. Khi nào bài tập về nhà đến hạn? Cái gì cho bữa trưa hôm nay?"

jabarious có nghĩa là

(1) Swahili Word for can đảm một, cũng là một cái tên

Thí dụ

"Tôi sẽ không gấp, laydown hoặc faulter. Ý chí của tôi là Jabari, và tôi sẽ vượt qua."

jabarious có nghĩa là

Một đơn vị hỏi, tương đương với hai câu hỏi; thường không liên quan. "Giáo viên, tôi đã có một nửa Jabari ... Tôi có thể đi vệ sinh không?"

Thí dụ

"Tôi có một Jabari. Khi nào bài tập về nhà đến hạn? Cái gì cho bữa trưa hôm nay?"

jabarious có nghĩa là

(1) Swahili Word for can đảm một, cũng là một cái tên

Thí dụ

jabari your so fine

jabarious có nghĩa là

(2) Tiếng lóng cho rất mát trong Trinidad

Thí dụ

Jabari Có một người bạn tưởng tượng tên là Tom không phải là Jabari

jabarious có nghĩa là

Jabarie is also a person with a big penis.And good in bed.

Thí dụ

Lần đầu tiên sử dụng jabari phải làm với một cái tên

jabarious có nghĩa là

An incredible athelete. A 4 star defensive end with huge pex

Thí dụ

Việc sử dụng thứ hai của Jabari có liên quan đến mức độ của sự mát mẻ

jabarious có nghĩa là

Anh ấy là một người hôn tuyệt vời và anh ấy là một trong những người giỏi nhất trên giường, anh ấy sẵn sàng biết cô gái của mình về mặt tình dục và cảm xúc, anh ấy là bạn trai giấc mơ nếu bạn tìm thấy một anh chàng tên Jabarie Mary anh ấy. Nếu bạn vượt qua anh ấy coi chừng vì anh ấy sẽ nhớ và mọi thứ sẽ nevr giống như anh ấy là một người sống không chăm sóc và rất đáng yêu. Anh ấy là người mà bạn có thể tin tưởng vì anh ấy sẽ không nói với ai. Anh ta có thể là Qutie nhưng chỉ vì anh ta lắng nghe anh ta là một người sẽ không đi ra ngoài với một cô gái trừ khi anh ta biết cô ta phù hợp với anh ta.

Thí dụ

Joshnhư vậy Jabarie.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết jabarious là gì - Nghĩa của từ jabarious