iz it coz i iz là gì - Nghĩa của từ iz it coz i iz

iz it coz i iz có nghĩa là

Bài phát biểu của Chav/Gangsta cho 'là điều này bởi vì tôi ...'
Cũng được sử dụng trong giải trí khi nói chuyện với bảo mật bảo vệ.

Thí dụ

Người 1: Yo, tôi sẽ đánh bại bạn để Shizzle.
Người 2: .. iz it vì i iz Blackkk mofo?

Nhân viên bảo vệ: Bạn đang làm gì ở đây?
Kid: Iz it Coz i iz bla .. bla .. (thông báo bảo vệ là màu đen) .. mặc đồ misfits?
Bạn bè của Kid: *phá vỡ kích động *

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết iz it coz i iz là gì - Nghĩa của từ iz it coz i iz