i would eat a yard of her shit just to see where it came from là gì - Nghĩa của từ i would eat a yard of her shit just to see where it came from

i would eat a yard of her shit just to see where it came from có nghĩa là

Lấy cảm hứng bởi định nghĩa "Ăn Crackers".Một chú gà con thực sự nóng mà bạn chỉ biết không có mùi hôi thối.

Thí dụ

"Britney Spears có thể là một Raving Lunatic, nhưng tôi sẽ ăn một sân của cô ấy chỉ để xem nó đến từ đâu.