i am stingin for a cone là gì - Nghĩa của từ i am stingin for a cone

i am stingin for a cone có nghĩa là

Những gì bạn nói với bạn bè của bạn khi bạn đã tỉnh táo trong 48 giờ và Missus rời đi cho chuyến đi kinh doanh, thường được theo dõi bởi một dàn nhạc Gatorade với các chàng trai.(Xem Saxophone Gatorade)

Thí dụ

Công dân Úc điển hình 1: Này Brah
Công dân Úc điển hình 2: Doin Cuz
Công dân Úc điển hình 1: Tôi là Stingin cho một hình nón
Công dân Úc điển hình 2: Hoặc các bạn, các chàng trai đang thắp sáng tại Joel's Sarvo
Công dân Úc điển hình 1: Mẹ kiếp brah!Chúng ta có thể nhận được sự thích hợp trên gato Saxo!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i am stingin for a cone là gì - Nghĩa của từ i am stingin for a cone