hydrokinesis là gì - Nghĩa của từ hydrokinesis

hydrokinesis có nghĩa là

khả năng điều khiểnthao tác Nước (H2O).

Ví dụ

dezso- Nhóm Lyerrokinetic- Chỉ huy chất lỏng để tăng từ Ly nước và tự ký tự đến Tei Tóc mới nhuộm.

hydrokinesis có nghĩa là

Tâm lý Khả năng thao tác và kiểm soát nước và chất lỏng.

ví dụ

ví dụaquaman POWER của anh ấy là hydrokinesis

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết hydrokinesis là gì - Nghĩa của từ hydrokinesis