huyton là gì - Nghĩa của từ huyton

huyton có nghĩa là

Huyton là một nơi ở Liverpool, Anh.Nó có dân số khoảng 33.000 người và là nhà của các cầu thủ bóng đá Steven Gerrard, Joseph Barton và Tony Hibbert.

Thí dụ

'Chúng ta đang đi đâu vậy?' 'Huyton'

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết huyton là gì - Nghĩa của từ huyton