Hoàng hôn ngày 10 tháng 7 năm 2023

Ghi chú. Hầu hết Arizona, bao gồm cả Công viên quốc gia Grand Canyon, ở trên Múi giờ chuẩn quanh năm

Ngày Mặt trời mọc  Mặt trời lặn Độ dài ngày  Ngày 01 tháng 12 năm 2022  7. 20 giờ sáng  5. 14 giờ chiều  09. 53 Ngày 10 tháng 12 năm 2022 7. 28 giờ 5. 14 giờ chiều 09. 45 Ngày 20 tháng 12 năm 2022 7. 34 giờ sáng 5. 17 giờ chiều 09. 42. Ngày 01 tháng 01 năm 2023 7. 39 giờ sáng 5. 25 giờ chiều 09. 45 Ngày 10 tháng 1 năm 2023 7. 39 giờ sáng 5. 32 giờ chiều 09. 53 Ngày 20 tháng 1 năm 2023 7. 36 giờ sáng 5. 42 giờ chiều 10. 05. 01 Tháng Hai, 2023 7. 29 giờ 5. 55 giờ chiều ngày 10. 25 Ngày 10 tháng 2 năm 2023 7. 21 giờ 6. 04 giờ chiều ngày 10. 43 Ngày 20 tháng 2 năm 2023 7. 10 giờ sáng 6. 14 giờ chiều 11. 04

Ngày Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày  01 tháng 3 năm 2023  6. 58 giờ sáng 6. 23 giờ chiều  11. 24 ngày 10 tháng 3 năm 2023  6. 46 giờ sáng 6. 31 giờ chiều  11. 44 20 tháng 3 năm 2023 6. 32 giờ sáng 6. 40 giờ chiều  12. 07. Tháng Tư 01, 2023 6. 15 giờ sáng  6. 50 giờ chiều  12. 35 ngày 10 tháng 4 năm 2023 6. 02 giờ sáng  6. 57 giờ chiều  12. 55 ngày 20 tháng 4 năm 2023 5. 49 giờ sáng 7. 06 giờ chiều  13. 17. 01 Tháng Năm, 2023 5. 36 giờ sáng 7. 15 giờ chiều  13. 39 Ngày 10 tháng 5 năm 2023 5. 27 giờ sáng 7. 23 giờ chiều  13. 56 20 tháng 5 năm 2023 5. 19 giờ sáng 7. 31 giờ chiều  14. 12

 

Ngày Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày ngày 01 tháng 6 năm 2023 5. 13 giờ sáng 7. 40 giờ chiều  14. 26 Tháng 6 10, 2023 5. 11 giờ sáng 7. 45 giờ chiều  14. 33 20 tháng 6 năm 2023 5. 11 giờ sáng 7. 48 giờ chiều  14. 36. Tháng Bảy 01, 2023 5. 15 giờ sáng 7. 49 giờ chiều  14. 34 ngày 10 tháng 7 năm 2023 5. 20 giờ sáng 7. 47 giờ chiều  14. 27 ngày 20 tháng 7 năm 2023 5. 26 giờ sáng 7. 42 giờ chiều  14. 16. Ngày 01 tháng 8 năm 2023  5. 35 giờ sáng   7. 33 giờ chiều  13. 57 ngày 10 tháng 8 năm 2023  5. 42 giờ sáng 7. 24 giờ chiều  13. 41 ngày 20 tháng 8 năm 2023  5. 50 giờ sáng 7. 12 giờ trưa  13. 21

 

Ngày  Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày  01 tháng 9 năm 2023   6. 00 giờ sáng  6. 56 giờ chiều  12. 56 Ngày 10 tháng 9 năm 2023  6. 07 giờ sáng  6. 43 giờ chiều  12. 36 ngày 20 tháng 9 năm 2023  6. 14 giờ sáng  6. 28 giờ chiều  12. 13. Ngày 01 tháng 10 năm 2023  6. 23 giờ sáng  6. 12 giờ trưa  11. 48 ngày 10 tháng 10 năm 2023   6. 30 giờ sáng  5. 59 giờ tối  11. 28 20 tháng 10 năm 2023  6. 39 giờ sáng 5. 46 giờ chiều ngày 11. 06. Ngày 01 tháng 11 năm 2023  6. 51 giờ sáng 5. 32 giờ chiều  10. 41 Ngày 10 tháng 11 năm 2023  7. 00 giờ 5. 24 giờ chiều  10. 24 20 tháng 11 năm 2023  7. 10 giờ 5. 17 giờ chiều  10. 07

 

Các giai đoạn Mặt Trăng và Mặt Trăng mọc/Mặt Trăng lặn - Ngày và Giờ

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc ngày 07 tháng 12 năm 2022 Đầy đủ 09. 08 giờ tối  07. 05 giờ sáng (300°)  04. 51 giờ chiều (58°)  Ngày 23 tháng 12 năm 2022  Mới 03. 16 giờ sáng  08. 10 giờ sáng (125°)  05. 36 giờ chiều (235°). Ngày 06 tháng 1 năm 2023 Toàn bộ  04. 07 giờ chiều 07. 47 giờ sáng (304°) 05. 12 giờ trưa (56°) Ngày 21 tháng 1 năm 2023 Mới 01. 53 giờ chiều 07. 51 giờ sáng (122°) 05. 37 giờ chiều (240°). Ngày 05 tháng 2 năm 2023 Toàn tập 11. 28 giờ sáng 07. 46 giờ sáng (296°) 06. 01 giờ sáng (66°) Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Mới 12. 05 giờ sáng 07. 46 giờ sáng (107°) 06. 58 giờ tối (257°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc ngày 07 tháng 3 năm 2022 Đầy đủ 05. 40 giờ sáng  07. 12 giờ sáng (280°)  06. 51 giờ chiều (83°)  Ngày 21 tháng 3 năm 2022  Mới 10. 23 giờ sáng  06. 43 giờ sáng (94°)  06. 56 giờ chiều (270°). Ngày 05 tháng 4 năm 2023 Toàn bộ  09. 34 giờ chiều 06. 03 giờ sáng (269°) 06. 41 giờ chiều (95°) Ngày 19 tháng 4 năm 2023 Mới 09. 12 giờ chiều  05. 38 giờ sáng (81°) 06. 53 giờ chiều (283°). Ngày 05 tháng 5 năm 2023 Toàn tập 10. 34 giờ sáng 05. 24 giờ sáng (250°) 07. 24 giờ sáng (114°) Ngày 19 tháng 5 năm 2023 Mới 08. 53 giờ sáng 05. 10 giờ sáng (63°) 07. 59 giờ chiều (300°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc ngày 03 tháng 6 năm 2022 Đầy đủ 08. 41 giờ chiều  04. 32 giờ sáng (240°)  07. 45 giờ chiều (122°)  Ngày 17 tháng 6 năm 2022  Mới 09. 37 giờ chiều  04. 27 giờ sáng (57°)  07. 53 giờ chiều (305°). Ngày 03 tháng 7 năm 2023 Toàn bộ  04. 38 giờ sáng 05. 05 giờ sáng (235°) 08. 43 giờ chiều (124°) Ngày 17 tháng 7 năm 2023 Mới 11. 31 giờ sáng  05. 00 giờ sáng (56°) 08. 15 giờ chiều (302°). Ngày 01 tháng 8 năm 2023  Toàn bộ 11. 31 giờ sáng 05. 08 giờ sáng (240°) 08. 07 giờ sáng (116°) Ngày 16 tháng 8 năm 2023  Mới 02. 38 giờ sáng 05. 52 giờ sáng (68°) 07. 52 giờ chiều (288°) Ngày 30 tháng 8 năm 2023  Toàn bộ 6. 35 giờ chiều 05. 16 giờ sáng (250°) 07. 13 giờ chiều (105°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc ngày 14 tháng 9 năm 2022  Mới 06. 39 giờ chiều  05. 42 giờ sáng (79°) 06. 45 giờ chiều (277°)  Ngày 29 tháng 9 năm 2022  Toàn bộ 02. 57 giờ sáng  06. 33 giờ sáng (272°) 06. 38 giờ chiều (83°). Ngày 14 tháng 10 năm 2023 Mới 10. 55 giờ sáng  06. 28 giờ sáng (99°) 05. 58 giờ tối (258°) Ngày 28 tháng 10 năm 2023 Toàn tập 01. 24 giờ chiều   06. 32 giờ sáng (285°) 05. 34 giờ chiều (71°). Ngày 13 tháng 11 năm 2023  Mới 02. 27 giờ sáng  07. 26 giờ sáng (116°)  05. 29 giờ tối (237°) Ngày 27 tháng 11 năm 2023 Đầy đủ 02. 16 giờ sáng  07. 44 giờ sáng (302°) 05. 23 giờ chiều (57°). Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Mới 04. 32 giờ chiều  07. 25 giờ sáng (124°)  04. 52 giờ chiều (235°) Ngày 26 tháng 12 năm 2023 Đầy đủ 05. 33 giờ chiều  07. 38 giờ sáng (306°) 04. 57 giờ chiều (54°)

Đâu là quan điểm tốt nhất?

Không có nơi nào tốt nhất để ngắm bình minh hay hoàng hôn, chỉ có nơi tốt và nơi tốt hơn. Tìm một điểm quan sát nhô ra hẻm núi với tầm nhìn cả phía đông và phía tây

 • Trên đường Hermit, Hopi Point chắc chắn là một điểm ngắm hoàng hôn đáng mơ ước, nó thu hút rất đông người dân và xe buýt, đặc biệt là vào mùa hè
 • Cũng dọc theo Đường Hermit, Mohave và Pima Points có tầm nhìn ngoạn mục ra hẻm núi, ít tắc nghẽn hơn và cho phép bạn nhìn thấy Sông Colorado cách đó một dặm
 • Các điểm dọc theo Desert View Drive cung cấp ảnh toàn cảnh phía đông và phía tây tuyệt vời bao gồm Yaki, Navajo và Desert View
 • Lipan Point, gần Desert View, mang đến tầm nhìn tuyệt vời ra hẻm núi với Đỉnh San Francisco ở phía nam, Sa mạc Painted xa xôi và những dòng sông trải dài bên dưới
 • Để có một buổi bình minh đáng nhớ, hãy thử Mather hoặc Yaki Points

Gợi ý mặt trời mọc

Đến 30 phút trước khi mặt trời khuất bóng và ở lại một giờ hoặc lâu hơn sau đó. Mặc ấm;

Gợi ý hoàng hôn

Lên kế hoạch đến điểm quan sát của bạn khoảng 90 phút trước khi mặt trời lặn và ở lại ít nhất 10 phút sau khi mặt trời lặn và không còn chiếu sáng các đỉnh và đỉnh núi trong hẻm núi, đừng vội rời đi—bầu trời có thể sáng lên màu đỏ, hồng

Tốt hơn hết, hãy ở lại khi bầu trời tối dần. Grand Canyon cung cấp một số bầu trời đen nhất và những ngôi sao sáng nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu

Cái nào là tốt nhất, Bình minh hay Hoàng hôn?

bình Minh. Nếu đêm yên tĩnh và quang đãng, bình minh có thể mang lại sự rõ ràng tuyệt vời trước khi những cơn gió thổi bụi vào bầu khí quyển. Nhiệt độ buổi sáng lạnh hơn và khó dậy sớm thường dẫn đến ít người hơn ở các điểm quan sát hẻm núi

Hoàng hôn. Vào mùa hè, các điểm quan sát có thể đông đúc. Cuối mùa hè có thể mang đến những cơn giông bão dữ dội, nhưng quá nhiều mây có thể đồng nghĩa với việc không có ánh sáng mặt trời trong hẻm núi. Chỉ cần một lượng bụi hoặc khói phù hợp có thể làm cho hoàng hôn rực rỡ hơn

Tôi có thể mong đợi gì để xem?

Dự đoán chất lượng của hoàng hôn ở Grand Canyon cũng không chắc chắn như dự đoán thời tiết. Chất lượng không khí, mây, thời gian trong ngày và mùa đều sẽ góp phần vào tầm nhìn của bạn. Nhà địa chất thời kỳ đầu Clarence Dutton đã quan sát thấy rằng vào lúc hoàng hôn "những tảng đá khổng lồ mở rộng theo mọi chiều. "Làm thế nào để bạn hình dung những thay đổi của bình minh hay hoàng hôn?

 • Những thay đổi về vị trí của mặt trời và những thay đổi trên bầu trời làm biến đổi màu sắc, bóng tối và hình dạng trong hẻm núi. Những đám mây bão có thể vỡ ra để lộ bầu trời tràn ngập ánh sáng mặt trời hoặc có thể là cầu vồng. John Wesley Powell mô tả những đám mây vờn trong hẻm núi như thể chúng là "những đứa con của thiên đường. "
 • Giông bão thường xảy ra vào tháng 7, tháng 8 và đầu tháng 9. Một điểm lộ thiên, nhiều đá không phải là nơi bạn muốn ở trong cơn giông bão. Khoảng cách chưa đầy 30 giây giữa tia chớp và tiếng sấm ầm ầm cho thấy đã đến lúc phải rút lui vào nơi trú ẩn. Tránh xa những cây đơn độc hoặc cao


Vào tháng 6 năm 2019, Công viên quốc gia Grand Canyon đã được trao tặng Trạng thái bầu trời tối quốc tế đầy đủ. Đọc bản tin ngày 17 tháng 6 năm 2019 >

Công viên quốc gia Grand Canyon giờ đây đã trở thành một trong những khu bảo tồn bầu trời đêm nguyên sơ, phức tạp nhất, được nhiều người ghé thăm nhất trên hành tinh

Làm thế nào để tôi thoát ra khỏi các quan điểm?

Từ Làng Grand Canyon

Một cách hay để đi từ Grand Canyon Village đến các điểm quan sát là sử dụng hệ thống xe buýt đưa đón của công viên. Miễn phí, tiện lợi và tài xế không bao giờ bị lạc

 • Xe buýt đưa đón chạy từ khoảng một giờ trước khi mặt trời mọc đến một giờ sau khi mặt trời lặn và thậm chí muộn hơn trên Tuyến đường Vòng quanh Làng (Xanh lam). Đỗ xe của bạn tại một trong các khu vực của Trung tâm Du khách và đi xe buýt đưa đón miễn phí
 • Tuyến Kaibab Rim (Cam) cung cấp dịch vụ từ Trung tâm Du khách đến Yavapai Point/Bảo tàng Địa chất, Đầu đường mòn Nam Kaibab và Yaki Point. Đây là cách nhanh nhất để đi từ Trung tâm Du khách đến cảnh quan hẻm núi
 • Tuyến đường Hermit Road (Red) có tầm nhìn tuyệt đẹp dọc theo 7. Đường dài 5 dặm (12 km) và bao gồm các điểm Maricopa, Powell, Hopi, Mohave và Pima. Chỉ có thể đến Đường Hermit bằng xe buýt đưa đón từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 11 hoặc bạn có thể tham gia chuyến tham quan bằng xe mô tô. Bắt xe đưa đón Hermit Road tại điểm dừng Village Route/Hermit Route Transfer
 • Tìm hiểu thêm về các điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp dọc theo Đường Hermit >

  (Trong những tháng mùa đông. vì không có dịch vụ xe buýt đưa đón Tuyến Hermit (Đỏ), (Tháng 12, Tháng 1 và Tháng 2), Đường Hermit mở cửa cho tất cả các phương tiện, nhưng có thể tạm thời đóng cửa do tuyết. )

Nhìn Dọc Sa Mạc Xem Drive

Desert View Drive (SR 64) giữa Grand Canyon Village đến Desert View bao gồm các điểm Grandview, Moran, Lipan và Navajo

 • Bạn phải tự lái phương tiện của mình hoặc tham gia chuyến tham quan bằng xe mô tô. Nó là 23 dặm (37 km) từ Grand Canyon Village đến Desert View và mất khoảng một giờ lái xe

Cơ sở vật chất có sẵn ở đâu?

nhà vệ sinh. Các cơ sở vệ sinh được đặt tại Yavapai và Desert View Points và Visitor Center. Nhà vệ sinh hóa học được đặt tại Hopi, Yaki và Grandview Points

Nước uống. Trạm đổ đầy chai nước có thể được tìm thấy gần. Hermit's Rest, Bright Angel Trailhead, Verkamp's Visitor Center, Yavapai Point, Grand Canyon Visitor Center, và South Kaibab Trailhead. Bạn nên mang theo nước của mình, nếu bạn định dành thời gian ở các điểm quan sát khác

Tầm nhìn dành cho người khuyết tật. Để biết danh sách các điểm quan sát có lối đi dành cho xe lăn và/hoặc tầm nhìn ra kính chắn gió, hãy tải xuống Hướng dẫn về Khả năng tiếp cận của chúng tôi (5. tệp PDF 8 MB)

Tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt?

Đi bộ trên Đường mòn Canyon Rim
Khi bạn đi theo con đường gần như bằng phẳng, quanh co dọc theo mép hẻm núi vào cuối buổi chiều, bạn sẽ trải nghiệm ánh sáng và bóng tối thay đổi trong hẻm núi từ các góc nhìn thay đổi. Đường mòn Vành đai trải dài từ Đầu đường mòn Nam Kaibab về phía tây đến Hermits Rest, khoảng cách khoảng mười ba dặm (21km) Có thể đến được ở nhiều điểm, nên có thể đi dạo với nhiều độ dài khác nhau. Tải xuống bản tin Canyon Rim Trail (287 kb PDF)

Khi đi bộ hoặc đạp xe ở Grand Canyon, hãy nhớ dành thời gian và mang theo thức ăn và nước uống bên mình. Vành đai phía Nam của Grand Canyon cao trung bình 7.000 feet / 2.134 mét so với mực nước biển. Du khách có vấn đề về hô hấp hoặc tim có thể gặp khó khăn. Tập thể dục ở độ cao này có thể vất vả

Mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Perth trong Tháng bảy?

Tháng 7 năm 2023 — Mặt trời ở Perth

Mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Melbourne trong Tháng bảy?

Tháng 7 năm 2023 — Mặt trời ở Melbourne

Mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Úc vào tháng 7?

Tháng 7 năm 2023 — Mặt trời ở Sydney

Mặt trời lặn muộn nhất vào ngày nào trong năm 2022?