happy little pill là gì - Nghĩa của từ happy little pill

happy little pill có nghĩa là

Happy Little Pill là đĩa đơn từ tính cách của YouTube Troye Sivan's Album đầu tiên, Trxye, được thiết lập sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2014. Sivan đã viết bài hát cho một người bạn thân trải qua một thời gian khó khăn.

Ví dụ

"Tôi viên thuốc nhỏ hạnh phúc,
Đưa tôi đi,
Lau khô mắt,
Mang màu sắc đến bầu trời của tôi. "