guinea t là gì - Nghĩa của từ guinea t

guinea t có nghĩa là

(n) một người đàn ông không tay áo lót;một wifebeater hoặc cơ bắp
(Từ khuôn mẫu mà người Ý mặc những chiếc áo này; xem Guinea)

Thí dụ

Hôm nay trời nóng;Tôi nghĩ Tôi sẽ chỉ mặc Guinea của tôi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết guinea t là gì - Nghĩa của từ guinea t